Fundusze emerytalne

Fundusze emerytalne to fundusze inwestycyjne, które są przeznaczone do gromadzenia oszczędności na emeryturę. Fundusze emerytalne są dostępne w różnych formach, w tym w formie otwartych funduszy emerytalnych (OFE), pracowniczych funduszy emerytalnych (PPE) i indywidualnych kont emerytalnych (IKE). My inwestujemy w IKE w mBanku.

Inwestowanie w fundusze -> nic nie jest tak jak myślisz

Inwestowanie – proces polegający na bieżącym zaangażowaniu środków pieniężnych w celu późniejszego uzyskania korzyści/zysków. Dlaczego inwestowanie jest takie trudne i dlaczego tutaj obowiązują specyficzne reguły? Czy żeby ktoś zarobił, inni muszą stracić?


16.12.2020
0

Inwestowanie w IKE

IKE to indywidualne konto emerytalne, na którym gromadzone są środki na przyszłą emeryturę. Głównym plusem IKE jest brask podatku „Belki, 19%”. By jednak otrzymać zwolnienie z podatku, musimy swoje IKE wypłacić dopiero w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Gdybyśmy jednak chcieli skorzystać z zebranych środków wcześniej, mamy taką możliwość. Ale się to nie opłaca – będziemy […]


09.12.2020
0

Prywatna emerytura

Mamy tendencję, by ważne (lecz kłopotliwe) sprawy odsuwać na dalszy czas. Jakoś to będzie? Nie w przypadku emerytur – będzie coraz to trudniej i pora spojrzeć prawdzie w oczy. Emerytury w przyszłości nie będą opierać się wyłącznie na świadczeniach z systemu państwowego. Będą coraz mniejsze i utrzymanie odpowiedniego poziomu życia, w oparciu o jedno źródło […]


02.02.2020
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin