Inwestowanie w IKE

09.12.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

IKE to indywidualne konto emerytalne, na którym gromadzone są środki na przyszłą emeryturę. Głównym plusem IKE jest brask podatku „Belki, 19%”. By jednak otrzymać zwolnienie z podatku, musimy swoje IKE wypłacić dopiero w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Gdybyśmy jednak chcieli skorzystać z zebranych środków wcześniej, mamy taką możliwość. Ale się to nie opłaca – będziemy musieli zapłacić 19% podatek.

Konto IKE

może założyć każda osoba, która ukończyła 16 rok życia. Gdzie można założyć IKE? Zgodnie z ustawą do prowadzenia IKE upoważnione są:

Fundusze inwestycyjne
Podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie, banki)
Zakłady ubezpieczeń na życie
Banki
Otwarte Fundusze Emerytalne

 

Moje konto IKE

Ja założyłem swoje konto IKE w mBanku, gdzie od wielu lat dopłacam regularnie środki. Inwestuję systemem hossa/bessa konwertując fundusze między tymi bezpiecznymi (fundusze obligacji oraz pieniężne w czasie bessy oraz fundusze akcji, małych i średnich spółek w czasie hossy).  Inwestując od końca 2012 roku udało się  zarobić ok. 91% – historię inwestycji znajdziesz tutaj.

Ile można co roku wpłacać na swoje konto IKE? Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października  2019 r.  w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2020 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2020 wynosi 15 681 zł. Ja zalecam, by swoje wolne środki wpłacać (najlepiej początkiem roku, tak by pracowały od początku roku).

Wspomniałem, że w przypadku IKE różnicę robi podatek (19%). W innym wypadku zamiast IKE możemy przecież wybrać oszczędzanie w dowolnym funduszu inwestycyjnym. Jaki są dokładne warunki zwolnienia z podatku?

Kiedy można wypłacić IKE?

Wypłacić pieniądze możemy po ukończeniu 60 roku życia. Nie dotyczy to osób, które uprawnienia emerytalne uzyskają przed tą granicą wieku – one będą mogły wypłacić zgromadzone na IKE środki po ukończeniu 55 lat. Musimy jeszcze spełnić dwa warunki:

 • Wpłacić środki na IKE w co najmniej pięciu dowolnych latach kalendarzowych – przekładając na nasze, zrobić to 5 razy w trakcie trwania umowy, w pięciu różnych latach
 • Dokonać ponad połowy wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę

Czy inwestując w IKE można uzbierać środki na własną emeryturę? Z moich wyliczeń wynika, że tak. Jest to jedyny sposób, by mieć godziwą emeryturę.  Warunki są dwa – dopłacać w miarę możliwości środki do IKE (tyle, ile nas stać) oraz dobrze inwestować. Skuteczne inwestowanie w fundusze IKE może kilkukrotnie zwiększyć naszą pulę na koncie IKE (szczególnie, gdy trafimy na okres hossy).

Oferta IKE w mBanku

Poniżej oferta funduszy IKE w mBanku. Można wybrać fundusz w zależności od poziomu ryzyka, jaki akceptujesz, natomiast ja inwestuję systemem hossa/bessa (w hossie fundusze akcji oraz fundusze małych i średnich spółek, w bessie fundusze bezpieczne (obligacji, pieniężne).

 • Nazwa funduszu Poziom ryzyka w skali od  1 (najniższe) do 7 (najwyższe)
  IKE mDEPOZYTOWY 3
  IKE mOBLIGACJA 3
  IKE mMARKET OPPORTUNITIES 3
  IKE mKASA 1
  IKE mLOKACYJNY 3
  IKE mRYNKÓW WSCHODZĄCYCH 6
  IKE mWAGA 5
  IKE mAKCJA 6
  IKE mGLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 6
  IKE mRYNKÓW SUROWCOWYCH 5
  IKE mTOP BRANDS 6
  IKE mSPÓŁEK WZROSTOWYCH 6
  IKE mMAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 6
  IKE mRYNKÓW ROZWINIĘTYCH 3
  IKE mBank Stabilny 4
  IKE mBank Agresywny 5
   IKE mIII Filar 3


Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin