Skarbiec Emerging Markets Opportunities

29.05.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Ciekawy fundusz na hossę rynków wschodzących – Fundusz Skarbiec – Emerging Markets Opportunities. Jeżeli chcemy ominąć ryzyko związane z inwestycją tylko w jeden rynek akcji (ryzyko niespodziewanego zdarzenia oraz ryzyko walutowe), to fundusz Skarbiec – Emerging Markets Opportunities wydaje się dobrym wyborem, którym można dywersyfikować portfel.

Fundusz Skarbiec – Emerging Markets Opportunities

Fundusz będzie lokować od 65% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa JPM Emerging Markets Opportunities Fund – subfundusz będący częścią JPMorgan Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Emerging Markets Opportunities C. Nie więcej niż 35% aktywów będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe. Co to oznacza w praktyce?

W co inwestuje Fundusz Skarbiec – Emerging Markets Opportunities

W dobrym okresie dla giełd fundusz będzie inwestował środki w rynki Emerging Markets, w gorszym do 35% w bezpieczne papiery dłużne (ograniczając straty z rynku akcji). Można więc stwierdzić, iż fundusz będzie zależny przede wszystkich od głównych rynków wschodzących (Brazylia, Chiny, Rosja, Indie), ale również od głównych walut rynków wschodzących (w tym Juana). Fundusz stosuje zabezpieczenie walutowe, ale tylko na dolara amerykańskiego (który jest przeliczany na lokalne waluty). Fundusz nie stosuje zabezpieczenia na lokalne waluty, bowiem byłoby to zbyt drogie i obciążyło by wynik funduszu.

Inwestowanie Fundusz Skarbiec – Emerging Markets Opportunities w praktyce

W praktyce wygląda to jednak tak, że ewentualna hossa na rynkach wschodzących zwykle jest skorelowana z hossą walut krajów Emerging Markets. Miarą dopływu kapitału do rynków wschodzących jest głównie Juan, który rośnie wraz z hossą indeksów w Chinach oraz na innych rynkach.

Fundusz warto więc wybrać w momentach przewagi rynków wschodzących nad innymi rynkami (głównie rynki główne).

Zalety Funduszu Skarbiec – Emerging Markets Opportunities

Zaletą funduszu jest też fakt ograniczenia ryzyka waluty lokalnej. Kraje niestabilne gospodarczo, politycznie i finansowo mają często problem z deprecjacją waluty (przykładem może być lira turecka oraz rosyjski rubel). Inwestując w cały segment Emerging Markets ograniczamy te ryzyko.

Gdzie kupić Fundusz Skarbiec – Emerging Markets Opportunities

Fundusz można nabyć bez opłat m.in. w mBanku – Fundusz Skarbiec – Emerging Markets Opportunities

Wydaje się, że w czasie hossy rynków wschodzących warto inwestować ok. 10% aktywów portfela w ten fundusz (np. celem dywersyfikacji portfela, w którym przeważają krajowe fundusze akcyjne).

Wykresy a fundusz Fundusz Skarbiec – Emerging Markets Opportunities

Kiedy kupić fundusz Emerging Markets, którym być może będziemy dywersyfikować portfel Funduszowe.pl?

Technicznie wydaje się, że jesteśmy w fali 4 impuls spadkowego:

Wykres rynków wschodzących

Wykres rynków wschodzących
Wykres rynków wschodzących

Kolejna fala spadkowa powinna już być słabsza i być dobrym momentem na kupno. Kiedy wypadnie kupno?

Cykl Emerging Markets

Kupno można mniej więcej planować na okres lato-jesień 2023. Rynek Emerging Markets jest dość cykliczny, dlatego jeszcze w tym roku powinno wypaść znaczące minimum:

Cykl Emerging Markets
Cykl Emerging Markets

Podwójny cykl Kitchina to minima z roku 2009, 2016 i prawdopodobnie 2023. Mniej ważne minima wypadają mniej więcej co 3,5 roku, zaliczyć można do nich dołki 2011/2012 oraz z 2020 roku.

Jeżeli interesują Cię fundusze zagraniczne, to zapoznać się również z krótkim materiałem:Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin