AB SICAV I – American Growth

29.08.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Ponieważ przed nami początek budowania portfela funduszy amerykańskich, to jako pierwszy fundusz inwestycyjny, na naszą polemikę wejdzie fundusz AB American Growth (w SFI mbanku pod nazwą AB SICAV I – American Growth).

Benchmarkiem (wzorcem) dla omawianego funduszu jest indeks Russel 1000 Growth. Mówimy zatem o skupieniu się zarządzającego na dobrych spółkach wzrostowych, które mają za zadanie poprawianie wyników finansowych wraz z upływem czasu. Ponieważ fundusz inwestuje w spółki notowane w Stanach Zjednoczonych (a zatem w dolarach), ważne jest zabezpieczenie wpływu zmiany walutowej na notowania jednostek funduszu (kupujemy w końcu za złotówki). Fundusz inwestycyjny ten dąży do ograniczenia wpływu różnic walutowych na wycenę jednostek. Możemy się zatem skupić na analizie indeksu bazowego (kierunku inwestycji zarządzającego), nie zważając na to, jak wygląda w danej chwili notowanie pary walutowej USD/PLN (zobacz prognozy dolara).

Strategia zarządzającego funduszem

W prospekcie inwestycyjnym możemy przeczytać, iż:

Manager inwestycji zamierza zbudować stosunkowo skoncentrowany portfel (40-60 spółek) papierów wartościowych o dużej kapitalizacji, które jego zdaniem charakteryzują się wysoką jakością i doskonałą długoterminową charakterystyką wzrostu.

Fundusz inwestycyjny nie skupia się na pasywnym powielaniu 1000 spółek (jak ETF) z indeksu Russel 1000 Growth, ale na wyborze 40-60 najlepszych, według zarządzającego, spółek.

Porównajmy nasz analizowany fundusz z jego 36-miesięczną stopą zwrotu do średniej stopy zwrotu funduszy amerykańskich akcji. Poniższy wykres pochodzi z serwisu biznesradar.pl

AB SICAV I - American Growth
AB SICAV I – American Growth

Nasz analizowany fundusz posiada zdecydowaną przewagę nad średnią z funduszy akcji amerykańskich. Wskaźnik Beta dla funduszu AB SICAV I – American Growth wynosi na ten moment 1,18, co oznacza, że sam fundusz w czasie hossy powinien się zachowywać nieco lepiej od samego benchmarku (indeksu Russel 1000 Growth). Zarządzający zatem całkiem nieźle sobie radzi.

Czy fundusz inwestycyjny AB American Growth działa w dobrym indeksie giełdowym?

Odpowiedzmy sobie na pytanie, w jakim kierunku warto się kierować w długim terminie. Myślę, że dobrym wyznacznikiem będzie zobaczenie średniej stopy zwrotu dla różnych indeksów giełdowych:

Które indeksy giełdowe są najlepsze?
Które indeksy giełdowe są najlepsze?

Okazuje się, że nasz fundusz inwestycyjny operuje w rejonie działania jednego z najlepszych w ostatnim dziesięcioleciu, indeksu giełdowego. Najgorzej wypada w tym zestawieniu Hang Seng (będący zresztą notowany w regionie pod autonomią Chin).

AB American Growth – w jakie spółki inwestuje?

Dotarłem do części spółek, w które inwestuje fundusz:

W jaki spółki inwestuje fundusz AB American Growth?
W jaki spółki inwestuje fundusz AB American Growth?

I szczerze muszę przyznać, że co najmniej połowa z nich jest również w moim osobistym zainteresowaniu ze względu na świetne możliwości finansowe. Wnioskuję na tej podstawie, że zarządzający dobrze odrobił pracę domową i nieźle dobrał spółki do swojego funduszu inwestycyjnego (rentowne, poprawiające wyniki finansowe, niektóre z nich płacą coraz wyższą dywidendę, która w przypadku tego funduszu nie jest wypłacana, będąc reinwestowaną). Więcej informacji o funduszu AB American Growth znajdziesz pod tym adresem.

Podsumowanie

Wydaje się, że fundusz inwestycyjny AB American Growth operuje w dobrym sektorze spółek, jednocześnie wybierając bardzo dobre spółki do swojego portfolio. Moim subiektywnym zdaniem jest to dobry wybór, jeżeli bierzemy pod uwagę możliwości inwestowania bezpośrednio w rosnący rynek amerykański poprzez fundusz inwestycyjny.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin