Co to jest współczynnik BETA?

29.08.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Wskaźnik określa jak zmiana kursu profilu wybranego funduszu inwestycyjnego, zachowuje się względem zmiany kursu benchmarku. Przykład: wartość współczynnika 1.5 oznacza, że jeżeli benchmark wzrośnie (spadnie) o 1%, kurs profilu wzrośnie (spadnie) o 1,5%.

Analogicznie Beta o wartości 0.5 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 2% skutkuje wzrostem (spadkiem) profilu o 1%. Wartość współczynnika może przyjmować zarówno wartości dodatnie jak i ujemne. Przy wartościach ujemnych relacje zmian są odwrotne. Beta o wartości większej niż 1 oznacza bardziej ryzykowną inwestycję w stosunku do benchmarku.

Przy dobrej koniunkturze na rynku korzystna jest wartość Beta > 1. Przy bessie odwrotnie – im mniejsza Beta, tym mniej straci fundusz inwestycyjny w stosunku do benchmarku.

Fundusze inwestycyjne posiadają przypisane dla siebie benchmarki, tj. wzorcowe indeksy, do których porównują swoją działalność. Na tej podstawie tworzony jest współczynnik Beta.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin