Investor Akcji Spółek Dywidendowych

Investor Akcji Spółek Dywidendowych to fundusz inwestycyjny otwarty (FIO), który zarządzany jest aktywnie. Fundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na giełdzie w Polsce, które regularnie wypłacają dywidendy.

Analiza funduszu Investor Akcji Spółek Dywidendowych

Investor Akcji Spółek Dywidendowych to ciekawe rozwiązanie dla osób, które chcą lokować kapitał długoterminowo na rynku akcji. Investor Akcji Spółek Dywidendowych dąży do utrzymywania stałego wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty na nich bazujące. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek, które wypłacają dywidendę. Spółki, które wypłacają dywidendę zwykle są rentowne […]


30.11.2020
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin