Analiza funduszu Investor Akcji Spółek Dywidendowych

30.11.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Investor Akcji Spółek Dywidendowych to ciekawe rozwiązanie dla osób, które chcą lokować kapitał długoterminowo na rynku akcji. Investor Akcji Spółek Dywidendowych dąży do utrzymywania stałego wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty na nich bazujące. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek, które wypłacają dywidendę. Spółki, które wypłacają dywidendę zwykle są rentowne i zachowują się lepiej od rynku.

Investor Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru). Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach funduszu wynosi minimum 70%. Główną część portfela powinny stanowić akcje spółek dokonujących dystrybucji zysków wśród akcjonariuszy w formie dywidend lub wykupu akcji. Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach zagranicznych krajów Europy Zachodniej oraz USA (jak inwestować na giełdach zagranicznych). Pozwala to dywersyfikować aktywa i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW. Inwestycja na rynkach bazowych podnosi też płynność portfela.

Dzięki inwestycji w spółki dywidendowe (także z USA oraz Niemczech) fundusz zachowuje się lepiej od rynku.  Wycena jednostki już przebiła wartości z 2007 roku:

Wykres funduszu Investor Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz Investor Akcji spółek dywidendowych
Fundusz Investor Akcji spółek dywidendowych

 

Dla kogo funduszInvestor Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz można polecić osobom, które chcą inwestować długoterminowo (powyżej 5 lat).  Jedynym warunkiem dobrej inwestycji wydaje się kupno funduszu w dobrym momencie (kryzysu – gdy jest tanio). Jeżeli kupimy fundusz dywidendowy w momentach schyłku bessy lub w początkowej fazie hossy, to w kolejnych latach będziemy osiągać systematyczne zyski. W przeciągu kilku lat fundusz powinien wypracować zdecydowanie lepsze zyski niż np. lokata bankowa.

Kiedy nie będziemy systematycznie zarabiać na funduszu oraz innych funduszach akcyjnych? Jeżeli nasz zakup wystąpi w momencie trwania wielkiej hossy, gdy wszyscy się interesują funduszami. Kupno w 2006 lub 2007 roku zapewniło komfort psychiczny inwestorom (spokój, zapewnienia o hossie), ale portfel potrzebował 13 lat by odrobić straty. Jeżeli kupimy fundusz w trudnych czasach, to po paru latach będziemy osiągać systematyczne zyski. Nie tylko będziemy w końcu uczestniczyć w hossie, ale również fundusz uzupełni wycenę o wypłatę dywidend ze spółek – ta dywidenda będzie reinwestowana.

Dywidendy funduszu Investor Akcji Spółek Dywidendowych

Kolejna ważna kwestia – dywidendy mogą stanowić nawet kilka procent rocznie, ale tylko w dobrych momentach zakupu funduszu.  Dlaczego tak się dzieje? Niektóre spółki mają w zwyczaju wypłacać stałą, podobną dywidendę co roku.  Jeżeli spółka jest wyceniana drogo (w hossie), to dywidenda wyniesie ok. 2-3%. Jeżeli spółka jest wyceniana tanio, to ta sama dywidenda może stanowić nawet 10%.

Przykład:

Spółka Pekao wypłaca co roku nominalnie ok. 7% dywidendę:

 

Dywidendy PEO
Dywidendy PEO

 

To bardzo dobra dywidenda – przy wartości akcji spółki ok. 42 zł (jak była niedawno) stopa dywidendy wynosi ok. 16-17%! Ale w czasach hossy (gdy spółka bywa wycenia po 150 zł) ta sama nominalna dywidenda wynosi już tylko 4-5%…

Kiedy kupić fundusz?

Kupując fundusz w momentach krachu (jak w marcu) nie tylko kupujemy tanio, ale również nabywamy prawda do sporej dywidendy w przyszłości. Dywidendy dolicza prawie każdy fundusz akcyjny.

Podcast Fundusze dywidendoweZapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin