Analiza funduszu Investor Akcji Spółek Dywidendowych

30.11.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Investor Akcji Spółek Dywidendowych to ciekawe rozwiązanie dla osób, które chcą lokować kapitał długoterminowo na rynku akcji. Investor Akcji Spółek Dywidendowych dąży do utrzymywania stałego wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty na nich bazujące. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek, które wypłacają dywidendę. Spółki, które wypłacają dywidendę zwykle są rentowne i zachowują się lepiej od rynku.

Investor Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru). Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach funduszu wynosi minimum 70%. Główną część portfela powinny stanowić akcje spółek dokonujących dystrybucji zysków wśród akcjonariuszy w formie dywidend lub wykupu akcji. Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach zagranicznych krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW. Inwestycja na rynkach bazowych podnosi też płynność portfela.

Dzięki inwestycji w spółki dywidendowe (także z USA oraz Niemczech) fundusz zachowuje się lepiej od rynku.  Wycena jednostki już przebiła wartości z 2007 roku:

Wykres funduszu Investor Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz Investor Akcji spółek dywidendowych

 

Dla kogo funduszInvestor Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz można polecić osobom, które chcą inwestować długoterminowo (powyżej 5 lat).  Jedynym warunkiem dobrej inwestycji wydaje się kupno funduszu w dobrym momencie (kryzysu – gdy jest tanio). Jeżeli kupimy fundusz dywidendowy w momentach schyłku bessy lub w początkowej fazie hossy, to w kolejnych latach będziemy osiągać systematyczne zyski. W przeciągu kilku lat fundusz powinien wypracować zdecydowanie lepsze zyski niż np. lokata bankowa.

Kiedy nie będziemy systematycznie zarabiać na funduszu oraz innych funduszach akcyjnych? Jeżeli nasz zakup wystąpi w momencie trwania wielkiej hossy, gdy wszyscy się interesują funduszami. Kupno w 2006 lub 2007 roku zapewniło komfort psychiczny inwestorom (spokój, zapewnienia o hossie), ale portfel potrzebował 13 lat by odrobić straty. Jeżeli kupimy fundusz w trudnych czasach, to po paru latach będziemy osiągać systematyczne zyski. Nie tylko będziemy w końcu uczestniczyć w hossie, ale również fundusz uzupełni wycenę o wypłatę dywidend ze spółek – ta dywidenda będzie reinwestowana.

Dywidendy funduszu Investor Akcji Spółek Dywidendowych

Kolejna ważna kwestia – dywidendy mogą stanowić nawet kilka procent rocznie, ale tylko w dobrych momentach zakupu funduszu.  Dlaczego tak się dzieje? Niektóre spółki mają w zwyczaju wypłacać stałą, podobną dywidendę co roku.  Jeżeli spółka jest wyceniana drogo (w hossie), to dywidenda wyniesie ok. 2-3%. Jeżeli spółka jest wyceniana tanio, to ta sama dywidenda może stanowić nawet 10%.

Przykład:

Spółka Pekao wypłaca co roku nominalnie ok. 7% dywidendę:

 

Dywidendy PEO

 

To bardzo dobra dywidenda – przy wartości akcji spółki ok. 42 zł (jak była niedawno) stopa dywidendy wynosi ok. 16-17%! Ale w czasach hossy (gdy spółka bywa wycenia po 150 zł) ta sama nominalna dywidenda wynosi już tylko 4-5%…

Kiedy kupić fundusz?

Kupując fundusz w momentach krachu (jak w marcu) nie tylko kupujemy tanio, ale również nabywamy prawda do sporej dywidendy w przyszłości. Dywidendy dolicza prawie każdy fundusz akcyjny.

Podcast Fundusze dywidendowe


Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin