Wskaźnik PMI i jego wykorzystanie na rynku akcyjnym

30.05.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

PMI to wskaźnik, który odzwierciedla aktywność finansową menedżerów, którzy nabywają różnego rodzaju dobra i usługi. PMI jest uznawany za wskaźnik wyprzedzający koniunktury poszczególnych gospodarek. Pokazuje, jak będzie kształtować się gospodarka, a także jak będzie wyglądać PKB. Skoro PMI ma powyższe właściwości, to będzie on bardzo pomocny do wyznaczania momentu zmiany na indeksach giełdowych.

Wartość wskaźnika PMI

Indeks PMI może przyjmować różne wartości. Jego przedział waha się od 0 do 100 punktów. Zazwyczaj znajduje się na poziomie od 40 do 60 punktów. Wynik indeksu na poziomie 50 pkt jest określany tzw. punktem neutralnym.

Wysokie wskaźniki PMI dla Polski to odczyty powyżej 56 pkt.  Pokonanie tej bariery oznacza bardzo dobrą koniunkturę, która może być na „wyczerpaniu”. Giełda zwykle notuje swój szczyt w odczytach ekstremalnych.

Z kolei odczyty poniżej 46 sygnalizują, iż prawdopodobnie zbliża się dobry czas do kupna akcji. Słaba koniunktura też nie trwa wiecznie, więc dobrym pomysłem wydaje się kupno funduszy akcyjnych przy skrajnie niskich odczytach oraz sprzedanie akcji w momencie dobrej koniunktury. Naszą inwestycję powinniśmy zakładać na okres 1,5-2 lat, bowiem właśnie tyle mniej więcej wynosi przedział czasowy od momentu niskich odczytów po wyjście nad poziom wykupienia.

Na naszą gospodarkę bardzo duży wpływ mają Niemcy (z oczywistych względów). Zobaczmy jak trend sWig80 dobrze koreluje z niemieckim PMI Manufacturing:

Wykres sWIG80 oraz PMI Manufacturing

Wskaźnik PMI

 

Indeks sWig80 zależy od cyklu w gospodarce, więc zgodnie z nim powinniśmy inwestować w fundusze małych i średnich spółek. Fundusze MISS mają spore wahania, które widać np. w ostatnich dwóch latach. Przykładowo wycena jednostek funduszu Investor top25 oscylowała w czasie początku pandemii na poziomie ok. 240, jesienią 2021 była to wartość ponad 400, natomiast aktualnie cena jednostki zmierza do 300.

Co to oznacza kupić tanio fundusze akcyjne?

Nigdy nie trafimy w minimum bessy. Kupić tanio, tzn. kupić w momencie niedowartościowania i słabej koniunktury, którą pokazuje m.in. PMI. Takie kupno może być rozłożone w czasie kwartału. Przykładem jest nasza inwestycja w fundusze akcyjne w czasie covidu, która była rozłożona w czasie – tylko 30% kapitału (fundusz inPZU Akcje Polskie) trafiły w punkt minimum bessy.  60% inwestycji notowało przejściową stratę, jednak jesienią 2021 wszelkie inwestycje miały już bardzo dobry zysk.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin