Indeks PMI

PMI to wskaźnik, który odzwierciedla aktywność finansową menedżerów, którzy nabywają różnego rodzaju dobra i usługi. PMI jest uznawany za wskaźnik wyprzedzający koniunktury poszczególnych gospodarek.

Prognoza inflacji

Przemysłowy PMI dla gospodarki niemieckiej wyniósł 40,6 punktów, wobec prognozy na poziomie 41 punktów . To najniższy poziom od 3 lat i jeden z najniższych poziomów w ostatnich 25 latach.


03.07.2023
0

Rekordowy PMI, jak to wpłynie na fundusze akcyjne?

Rekordowy PMI, jak to wpłynie na fundusze akcyjne? Źle, ale kiedy spodziewać się nadejścia bessy?


09.06.2021
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin