Gwarancje bankowe

Gwarancja bankowa jest zabezpieczeniem, w którym zobowiązujemy się do zapłacenia podmiotowi, który jest tzw. beneficjentem gwarancji wskazanej kwoty. W polskim prawie banki gwarantują wypłatę lokaty lub rachunku do pewnej kwoty (100000 euro).

Czy fundusz inwestycyjny może zbankrutować?

Ponieważ kryzys bankowy może wybuchnąć, w ostatniej wiadomości postanowiliśmy przekazać kilka wiadomości, które dzisiaj jeszcze mocniej uszczegółowimy.


03.04.2023
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin