Goldman Sachs Akcji

Fundusz Goldman Sachs Akcji to otwarty fundusz inwestycyjny typu akcyjnego, zarządzany przez Goldman Sachs TFI. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji spółek z GPW (głównie indeks WIG).

Goldman Sachs Akcji

Goldman Sachs Akcji to fundusz inwestycyjny działający na polskim rynku akcji od ponad 25 lat. Jest to fundusz o średnim poziomie ryzyka (5/7 w skali SRI), dedykowany inwestorom gotowym na inwestycje długoterminowe, trwające co najmniej 5 lat. Główne inwestycje funduszu obejmują akcje dużych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz do 30% portfela […]


29.05.2024
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin