Goldman Sachs Akcji

29.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Goldman Sachs Akcji to fundusz inwestycyjny działający na polskim rynku akcji od ponad 25 lat. Jest to fundusz o średnim poziomie ryzyka (5/7 w skali SRI), dedykowany inwestorom gotowym na inwestycje długoterminowe, trwające co najmniej 5 lat. Główne inwestycje funduszu obejmują akcje dużych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz do 30% portfela inwestycje zagraniczne.

Goldman Sachs Akcji to fundusz inwestycyjny specjalizujący się w polskich akcjach od ponad 25 lat. Fundusz cechuje się średnim poziomem ryzyka (5/7 SRI) i jest skierowany do inwestorów planujących długoterminowe inwestycje, minimum 5-letnie. Inwestuje głównie w duże spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz do 30% portfela w akcje zagraniczne. Zarządzany przez Marcina Szortykę, fundusz nie dąży do odwzorowania benchmarku, lecz osiągania lepszych wyników. Opłata za zarządzanie wynosi 2% rocznie, a całkowite opłaty bieżące 2,13%.

W praktyce oznacza to, że fundusz Goldman Sachs Akcji można będzie porównać do szerokiego indeksu WIG i sprawdzić, czy radzi sobie lepiej od indeksu czy jednak nie (WIG jest zresztą benchmarkiem dla Goldman Sachs Akcji).

Goldman Sachs Akcji i benchmark WIG

Zrobiłem porównanie funduszu Goldman Sachs Akcji i indeksu WIG od początku 2000 roku:

 

Goldman Sachs Akcji
Goldman Sachs Akcji oraz benchmark WIG – analizy.pl

O ile do końca hossy 2007 widać, że fundusz radził sobie bardzo dobrze, tak po hossie 2007 został z aktywami w portfelu, które w jakiś sposób mu ciążą. W ten sposób indeks WIG jest już na tegorocznych maksimach (i maksimach historycznych włącznie). Fundusz Goldman Sachs Akcji takie zdarzenie w obliczu zbliżającej się hossy ma dopiero przed sobą.

Czy warto inwestować w Goldman Sachs Akcji

Ta ocena jest trudna i dokonamy jej w dwóch aspektach. Właściwie nie istnieje coś takiego, jak regularny wzrost naszego rynku. Regularny wzrost jest możliwy wtedy, kiedy spółki wchodzące w skład danego indeksu mocno się rozwijają. Rozumiem poprzez to możliwość zwiększania przychodów przez kluczowe spółki wchodzące w skład omawianego indeksu/funduszu w długim okresie czasu.

Ponieważ brakuje w nim spółek innowacyjnych, mocno rozwijających się i dokonujących ekspansji (poza Orlenem ostatnio), to właściwie jesteśmy skazani na wzrost tylko w przypadku korzystnych czynników zewnętrznych. Takim korzystnym czynnikiem jest chociażby napływ kapitału do rynków wschodzących, wynikający z osłabiania się dolara (tak było w latach 2003-2007 oraz tak jest obecnie – widzimy osłabianie się dolara).

Dodatkowym czynnikiem, który wpływa obecnie na możliwości rynku akcji (od pandemii 2020 roku) jest inflacja – inflacja co do zasady sprawia, iż spółki zwiększają przychody. Wyższe przychody, to wyższy zysk na akcję spółek. To dalej korzystna wycena takich spółek, która sprzyja napływowi kapitału. Widzimy to obecnie w formie już trwającego wzrostu na rynku akcji.

W fundusz Goldman Sachs Akcji (WIG) warto zatem inwestować, kiedy spodziewamy się wzrostu indeksu WIG, a czynniki temu sprzyjające właśnie występują. Brać pod uwagę jednak trzeba to, że są to czynniki cyklicznektóre jedynie okresowo będą sprzyjać wzrostowi krajowych indeksów giełdowych.

Autor Paweł Pagacz

W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin