Bilans FED

Bilans FED przedstawia aktywa, zobowiązania i kapitał własny Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Aktywa FED to aktywa, którymi dysponuje, takie jak obligacje skarbowe, papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami i rezerwy banków komercyjnych. Zobowiązania FED to zobowiązania, które posiada, takie jak gotówka w obiegu i rezerwy banków komercyjnych. Kapitał własny FED to wartość netto aktywów FED pomniejszona o zobowiązania.

Kiedy inwestować w akcje (fundusze akcji), by systematycznie zarabiać

Wiele jest dobrych pomysłów na to, jak zarabiać na giełdzie. Trzeba jednak dokładnie wiedzieć i rozumieć, co się robi, by z inwestowania na giełdzie uczynić długoterminowy, systematyczny dochód. Zarobić od czasu do czasu może każdy, natomiast dużo trudniej jest utrzymać stały, dobry poziom w dłuższym terminie.


31.05.2023
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin