Akcje banków

Akcje banków to papiery wartościowe, które reprezentują własność części banku. Możesz je kupić na giełdzie. Inwestorzy kupują akcje banków, aby uzyskać udział w zyskach banku (dywidenda) oraz w jego wzroście wartości (wycena na giełdzie).

Okazje inwestycyjne na rynkach akcji

Okazje inwestycyjne na rynkach akcji pojawiają się co jakiś czas. Czasami są to okazje dekadowe (jak w 2003 roku lub w marcu 2020), innym razem po prostu są to dobre okazje w czasie trwania trendu wzrostowego (korekty). Taką bardzo dobrą okazje w czasie trwania hossy mieliśmy niedawno w październiku, kiedy obawy o kolejny lock down […]


18.01.2021
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin