Wskaźnik BIEC zwiastuje hossę rynku akcji

27.10.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Wskaźnik BIEC to zestaw czterech wskaźników ekonomicznych, opracowanych przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Wskaźniki te mają na celu informowanie o przyszłych tendencjach w gospodarce polskiej.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK)

Jest zbudowany z 10 zmiennych, takich jak: zamówienia przemysłowe, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje, zatrudnienie i wynagrodzenia.

W październiku wskaźnik nieoczekiwanie wzrósł o 2,4 punktu. To znaczący skok, zważywszy na utrwalone w ostatnich miesiącach tendencje stagnacyjne. Wzrost wskaźnika spowodowany był przede wszystkim istotnym przyspieszeniem podaży pieniądza oraz wzrostem zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów. Na nieco mniejszą skalę uległy poprawie oceny przedsiębiorców na temat perspektyw rozwojowych gospodarki, co bezpośrednio należy łączyć z ich przedwyborczymi nadziejami.

Wykres wskaźnika WWK koreluje z indeksem Wig:

 

BIEC WWK wyprzedza indeks Wig
Wskaźnik BIEC WWK

Wykres wskaźnika dość mocno koreluje z indeksami Wig oraz Wig20. Wskaźnik ustanowił dno jesienią 2022 roku i po pierwszym odbiciu mieliśmy stagnację. Ostatni odczyt sugeruje również wzrost ożywienia w gospodarce i wzrost indeksów w niedalekiej przyszłości. Kiedy rozpocznie się więc kolejna faza cyklu (zobacz: fazy fazy cyklu na rynku akcji)?

Wszystko wskazuje na to, że wzrost wskaźnika jest konsekwencją działania dwóch czynników: ekspansywnej polityki NBP oraz nadzwyczajnego zainteresowania akcją kredytową „bezpieczny kredyt 2%”. Jak podaje BIK, tylko we wrześniu br. banki udzieliły ponad 18 tys. kredytów mieszkaniowych, to wzrost o ponad 170% w ciągu roku. Wzrosła również średnia wartość udzielanego kredytu a w efekcie obniżki stóp procentowych poprawiła się zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców.

Prawidłowość wskaźnika BIEC

Wskaźnik porusza się cyklicznie, prawie zawsze wychodzi na nowy szczyt.  Ten nowy szczyt jest pierwszą sugestią, iż powoli należy szukać dystrybucji na rynku akcji. Tak zrobiliśmy jesienią 2021 roku, gdzie rekordowe poziomy wskaźnika WWK BIEC były jedną z wielu przesłanek przewartościowania na rynku akcji. Obecnie wydaje się, że warto powoli wybierać dobre inwestycje (zobacz, co to jest dobra inwestycja). Kandydatem na dobrą inwestycją są np. rynki wschodzące. Analiza Emerging Markets oraz bardzo ciekawy fundusz pojawił się niedawno na blogu (fundusz Goldman Sachs dywidendowy rynków wschodzących).

Wskaźnik BIEC WWK a rynek obligacji

Jak wzrost wskaźnika wpływa na rynek obligacji? Początkowy jego wzrost nie wpływa jeszcze negatywnie na fundusze obligacji (zobacz nasz ranking obligacji). W późniejszej fazie wzrost WWK przekłada się na ożywienie w gospodarce, co przekłada się na presję inflacyjną, a ta znów przekłada się na wzrost rentowności obligacji. Innymi słowy – obecnie wskaźnik BIEC WWK jest neutralny dla rynku obligacji, ale wraz z jego wzrostem w 2024 roku perspektywy funduszy obligacji mogą się pogorszyć.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin