ETF – co to jest?

29.05.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Inwestowanie w ETFy, to temat tak bardzo szeroki. Jest tym szerszy, im bardziej ten temat będziemy się starali zgłębić. Dzisiaj zaczniemy, skupiając się tylko i wyłącznie na krajowym rynku, zwracając uwagę na istniejące, najlepsze ETFy. Temat omówimy na podstawie instrumentu na sWIG80. ETF – co to jest i do czego służy?

ETF, to w uproszczeniu fundusz inwestycyjny, którego zadaniem jest naśladować konkretny indeks, zespół spółek czy kilka wskazanych regionów. ETF może zostać skonstruowany w dowolny sposób, zgodnie z kreatywnością emitentów funduszu czy zarządzających nimi. Na rynkach światowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, funduszy ETF są prawdopodobnie tysiące. Na naszym rynku, zwłaszcza, jeżeli ograniczymy się do krajowych indeksów, ETFów jest dosłownie…kilka.

Na sam początek podzielmy ETFy na dwa rodzaje:

  • ETF akumulacyjny,
  • ETF dystrybucyjny.

Te, które dostępne są na naszym rynku, należą do funduszy ETF typu akumulacyjnego.

Co to jest ETF akumulacyjny?

Wyobraźmy sobie fundusz inwestycyjny, który posiada w swoim portfolio 100 spółek, z których 60 wypłaca dywidendy. Dywidenda wpada na konto posiadacza akcji, czyli funduszu ETF. Jeżeli jest to fundusz typu akumulacyjnego, to nie wypłaca on dywidend posiadaczowi udziałów w ETF (tak by się stało w przypadku funduszu typu dystrybucyjnego). Dywidendy powiększają kapitał funduszu ETF. Fundusz uzyskane z dywidend środki reinwestuje, co powiększa wartość jednostek funduszu.

Czy ma to duże znaczenie? Porównajmy, jak wygląda wykres sWIG80 i sWIG80TR (Total Return, czyli uwzględniający płacące dywidendy). Wykres pokazany jest od okolic 2018 roku, czyli czasu, od kiedy jest publikowany wykres sWIG80TR:

Wykres sWIG80TR
Indeks sWIG80TR

 

Nie da się ukryć tego, że jeżeli wybierzemy fundusz, który akumuluje i reinwestuje otrzymywane dywidendy, to znacząco zaczniemy wyprzedzać wycenę indeksu, który odcina wypłacane dywidendy (trafiają one na konto inwestora, który może nimi dysponować we własnym zakresie). Różnica ta będzie rosła wraz z upływem lat.

sWIG80 – analiza sytuacji

Nie bez powodu wskazałem na sWIG80, bowiem jest on najsilniejszym indeksem na naszym rynku. Jeżeli do tego dodamy wypłacane dywidendy, to staje się on autentycznie maszyną do zarabiania pieniędzy w długim terminie. Zauważmy dodatkowo, że wciąż mówimy o sytuacji, w której hossa jeszcze się nie rozpoczęła.

ETF na sWIG80

Na naszej platformie na GPW mamy dostępny ETF typu akumulacyjnego na sWIG80. Jego ticker, to:  Beta ETF sWIG80TR. Oznacza to, że każdy, kto ma rachunek maklerski, może zakupić ten ETF i uczestniczyć tym samym we wzroście sWIG80. Beta ETF sWIG80TR replikuje zachowanie łącznie 80 spółek z indeksu najmniejszych spółek. Jeżeli zakupisz ten ETF na czas trwania hossy na GPW, z dużym prawdopodobieństwem zarobisz od kilkudziesięciu do kilkuset procent (w najlepszym przypadku – celując w dołek i szczyt ruchu).

Jakie jest ryzyko inwestowania w te instrumenty?

Najpierw porozmawiajmy o tym, jak faktycznie ETF funkcjonuje. Jeżeli kupujesz jednostki ETFu, to zarządzający stara się replikować zachowanie 80 spółek w indeksie, który omawiamy. Nie ma tutaj swobody działania, gdzie kupi się więcej akcji jednej spółki, a innej mniej. Odwrotne działanie podejmuje zarządzający, kiedy odsprzedajesz jednostki funduszu – pozbywa się on puli akcji, które posiada. Zazwyczaj zarządzający funduszem ETF nie dysponuje wolnymi środkami (jak zarządzany w zwykły sposób fundusz inwestycyjny), dlatego Twoja decyzja wprost i natychmiast wpływa na rynek.

W Polsce ETFy nie są jeszcze tak popularnymi funduszami, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli staną się, to będą coraz większym problemem. Będą wpływać na zwiększenie wahań indeksów na rynku. Problem ten będzie wynikał z tego powodu, że w momencie wybuchu paniki rynkowej, ludzie w emocjach sprzedają aktywa, a zarządzający funduszami będą musieli sprzedawać akcje. Sprzedaż ETFów, to sprzedaż całych indeksów. Ruchy będą więc dynamiczne. Obecnie popularność ETFów nie jest jeszcze duża, więc nie stanowią one dużego (potencjalnego) obciążenia na rynku.

Jeżeli chodzi o krótkoterminową płynność, nigdy nie powinno być z nią problemu, ponieważ upłynniając jednostki funduszu, zarządzający sprzeda je (akcje) na rynku, a inwestujący odzyska środki. Transakcja na ETFach odbywa się na platformie GPW, w ramach własnego rachunku inwestycyjnego. Animator udostępnia pulę zleceń, w ramach której możemy dokonywać transakcji.

Koszt zarządzania ETFem na sWIG80

Koszt maksymalny roczny za zarządzanie dla tego ETFa wynosi 0,9%. Pozostałe koszty mogą dojść do 1,4% w skali roku. Podczas procesu inwestycji musisz uwzględnić koszt zakupu i sprzedaży ETFa poprzez rachunek maklerski (prowizja od transakcji).

Podsumowanie

Jeżeli inwestujesz w fundusze inwestycyjne, warto część kapitału postawić na ETF na sWIG80. To płynne, logiczne i całkiem sprawne narzędzie, które pozwoli uczestniczyć we wzroście rynku w okresie trwania hossy.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin