Portfel inwestycyjny

06.02.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Portfel inwestycyjny funduszy

Portfel edukacyjny Funduszowe.pl funkcjonuje od 2007 roku i od tego czasu zarabia średnio ok. 15% rocznie. Nie oznacza to, iż w każdym roku portfel zarobi 15% – portfel uzyskał taki wynik sumując wszystkie lata, te zyskowne jak i te stratne. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne na polskiej giełdzie jest silnie powiązane z cyklem Kitchina, dlatego okresy wzrostowe zawsze będą się przeplatać z okresami słabszymi. Jak to wygląda w praktyce i ca co możemy liczyć w kolejnych latach?

Wykres przedstawia ostatnie lata i plany na kolejne dwa:

Jak widzimy portfel dobrze radzi sobie w okresie koniunktury na rynku akcji, natomiast faza spadkowa jest zależna od trendu na innych aktywach (głównie na obligacjach).

Hossa Covid 19

Hossa, która miała miejsce po Covid19, pozwoliła na zwiększenie wartości portfela. Ta krótka hossa miała jednak swój finał jesienią 2021 roku, dlatego konwertowaliśmy wszelkiej aktywa akcyjne do funduszy bezpieczniejszych, zostawiając też w portfelu 40% gotówki.  Rok 2022 miał być trudny, więc nie nastawialiśmy się na zyski. Bezprecedensowa bessa na obligacjach zaniżyła wartość portfela o 3%. Faktyczny (pierwotny) dołek obligacji wypadł w czerwcu 2022 i był połączony ze szczytem surowców (odwrotna korelacja).  Wpływ na wydłużenie bessy obligacji miała wojna oraz spóźnione działania banków centralnych.

Budując portfel na kolejne lata staramy się zachować realistyczne założenia. W styczniu obligacje zyskały ok. 3%, ale zapewne w kolejnych miesiącach powróci zmienność.  Wpływ na cenę obligacji będzie miała inflacja, działania NBP, ale również sentyment do Polski, który może być determinowany przez dalsze działania wojenne. Kluczowa będzie rotacja między obligacjami a akcjami i trzeba się liczyć z tym, iż akcje po dobrym okresie na jakiś czas wyczerpały swój potencjał wzrostowy.  Zakładamy jednak, że w tym roku portfel powinien zyskać na wartości 10%.

Podsumowanie

W kolejnych latach cykl Kitchina będzie sprzyjać GPW. Nadejdzie rok (2024?) w którym uzyskamy ponad przeciętną stopę zwrotu. W czasie silnej hossy można oczekiwać zysków jak w czasie trendu z lat 2003-2007.

Wszelkie sygnały i dostęp do portfela mają abonenci Funduszowe.pl. Niebawem prześlemy również informację o potencjalnych inwestycjach w 2023 roku.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin