Sporo niedźwiedzi, więc rynek amerykański mozolnie w górę

25.05.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Dość zaskakująco wyglądał ostatni sondaż AAII w Stanach Zjednoczonych, gdzie udział niedźwiedzi wynosi obecnie 50,6%. Sondaż AAII powstaje co tydzień. Członkowie AAII odpowiadają na pytanie o kierunek trendu na amerykańskim rynku akcyjnym w okresie najbliższych 6 miesięcy. Wskazują albo na wzrost (byczy sentyment), brak zmian (neutralny sentyment) lub spadek (niedźwiedzi sentyment).

Sentyment inwestorów a trend na giełdach

Saldo „byków” i „niedźwiedzi” w czwartkowym sondażu American Association of Individual Investors wyniosło -27,3%:

 

 

Przy takim odczycie indeksy w USA bardzo rzadko wchodziły w okres głębszych spadków. Zwykle tak duży pesymizm rynku był związany z krótką korektę, po której rynek w szybkim tempie wracał do wzrostów. Schemat wygląda tak, iż inwestorzy którzy nie posiadają akcji (50,6% pesymistów) odkupuje w pewnym momencie akcje, aż na nowym szczycie dochodzi do przegrzania (50-60% byków) i trend zostaje odwrócony.

Akumulacja akcji w marcu

Akcje w Stanach Zjednoczonych zostały zakumulowane w marcu. Zakładam, że rynek będzie w trendzie wzrostowym tak długo, aż nie zobaczymy wyraźnej dystrybucji, a ta może nastąpić dopiero na nowym szczycie, w momencie sporego optymizmu na rynkach:

Wykres Nasdaq

Do kiedy wzrost?

Kiedy zostanie zakończony wzrost? Zakładam, że w pewnym momencie zobaczymy etap optymizmu, związany z wygaszeniem (może czasowym) epidemii. Kwarantanna oraz lato powinny zmniejszyć problem epidemii przynajmniej na jakiś czas. W 3-tygodniu czerwca wygasają kontakty terminowe i do tego czasu rynek będzie chciał utrzymać wysokie poziomy (tak jak utrzymywani niskie poziomy do 3-tygodnia marca).

Co dalej? Jeżeli optymizm nie będzie zbyt wysoki (obecnie 2/3 zarządzających w USA wciąż uważa, że bessa wciąż trwa), to możliwy jest kolejny wzrostowy kwartał do wyborów Prezydenckich w USA. Kluczowa będzie więc obserwacja zachowania inwestorów na tle commercials na wysokich poziomach cenowych. Sytuacja więc będzie odwrotna do tej z marca, gdzie przy rekordowym wolumenie i skali pesymizmu przeprowadzono akumulację akcji i funduszy akcyjnych. Dystrybucję wykonuje się na wysokich poziomach cenowych, przy dużym optymizmie (saldo byków i niedźwiedzi +40 – 50%).

Sondaże historycznie

Kiedyś czytałem analizę odczytów AAII i ich przełożenie na S&P500 (Charleasa Rotblut). Analiza ilościowa sondażu AAII w latach 1987-2014 sugeruje, że rynek akcyjny osiąga najwyższe stopy zwrotu po okresach, w których inwestorzy nie spodziewają się wzrostów. Jeżeli liczba byków sięga w sondażu tylko 25%, to szanse na trend wzrostowym w kolejnych miesiącach są wysokie.

 Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin