Akcje to najbardziej zyskowna forma lokowanie kapitału

15.05.2021, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Akcje to najbardziej zyskowna forma lokowanie kapitału. Aby zarabiać w długim terminie na funduszach akcyjnych trzeba jednak uniknąć kluczowego błędu – decyzji kupna funduszy akcyjnych w czasie schyłku hossy (zaawansowanego trendu wzrostowego). Jeżeli unikniemy tego podstawowego błędu, nasza inwestycja długoterminowa przyniesie wymierne korzyści.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne zostały wymyślone dla osób, które nie mają czasu zajmować się samodzielnym inwestowaniem, a chciałyby skorzystać z możliwości uczestniczenia we wzroście różnego rodzaju akcji. Samodzielne inwestowanie w akcje zajmuje sporo czasu, dodatkowym minusem są koszty każdej inwestycji (prowizje za zakup i sprzedaż akcji, nieraz bardzo częste przy dużych zmianach w portfelu, jeżeli ktoś ustawia np. Stop Loss). Fundusze są tańsze, można je kupić bez prowizji, koszty zarządzania z roku na rok też są coraz niższe.

Inwestowanie w fundusze akcyjne jest pośrednio  inwestycją w gospodarkę. Zakładamy, że w długim terminie gospodarka się rozwija, co będzie prowadziło do wzrostu wartości przedsiębiorstw, ich zysków, a pośrednio do wzrostu cen akcji. Jeżeli zobaczymy długoterminowy wykres indeksu Dow Jones, to widać doskonale jak przebiega trend:

Wykres Dow Jones

 

Stany Zjednocznone – rynek rozwinięty

To Stany Zjednoczone, najbardziej rozwinięty rynek na świecie. Widać doskonale, że każda bessa lub krach są doskonałe do nabycia akcji/funduszy akcyjnych. Jeżeli inwestor kupuje akcje w czasie zaawansowanej bessy lub w czasie krachu, to jego średnioroczna stopa zwrotu (w kolejnych 10 latach) prawdopodobnie przekroczy poziom 10% zysku.

Pytanie kluczowe – skąd inwestor ma wiedzieć, czy faza spadkowa będzie szybkim krachem (jak Covid19) czy długą, 1,5-roczną bessą (jak bessa z lat 2007-2009)? Odpowiedź na to pytanie znajdzie w tym materiale -> Krach czy bessa?

No dobrze, w Ameryce wszystko rośnie, wystarczy kupić i trzymać, ale Polska to mały kraj i giełda zachowuje się nieco inaczej. Polska giełda jest uzależniona od wielu czynników globalnych – w skrócie rośnie wtedy, gdy na świecie jest inflacyjna faza cyklu. To w tej fazie rosną surowce, rynki wschodzące i nasze indeksy akcyjne.

A nasza giełda akcyjna?

Czy można zarabiać w fazie deflacji, gdy nasza giełda jest słaba? Można, ale trzeba się bardzo mocno natrudzić. Przykładem jest portfel Funduszowe.pl, który w słabym dla naszej GPW cyklu i tak zarabiał średnio 15% rocznie. Co będzie w inflacyjne fazie cyklu? Będzie jeszcze lepiej, jak w latach 2003-2007. Wtedy portfel Funduszowe.pl niestety jeszcze nie istniał.

Mimo wszystko biorąc pod uwagę dwie wieloletnie fazy, nasz rynek i tak znajduje się w trendzie wzrostowym, co widać na wykresie indeksu Wig:

Wykres Wigu

16 kwietnia 1991 indeks równał się 1000 pkt, obecna wartość indeksu to 61800 pkt.

Kiedy fundusze akcyjne zarabiają?

Fundusze akcji uzależnione są od koniunktury na rynku akcji. Ta doświadcza okresów wzrostu i spadku. Choć inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy jest aktywnością wymagającą mniejszej wiedzy finansowej, to jednak bez jej podstaw trudno o sukces.  Biorąc pod uwagę historyczne doświadczenia, kluczowy jest moment rozpoczęcia inwestycji – jeżeli ten moment jest dobry, to nawet okres bessy nie zniweluje dobrej, długoterminowej stopy zwrotu (ponieważ trend w długim terminie jest wzrostowy). Gorzej, jeżeli kupimy blisko szczytu, a w czasie paniki i złej koniunktury sprzedamy akcje – to mix, który odpowiada za duże straty – niestety ten błąd jest bardzo powszechny wśród inwestorów. Mamy wrażenie, że w czasie recesji świat się zawali, natomiast w czasie hossy mamy przekonanie, że giełda będzie rosła do końca świata.

Kiedy inwestować?

Jak wybrać moment inwestycji? Jest wiele czynników, metod, które określają dobry moment zakupu funduszu. Jednym z nich jest wskaźnik Cena/Zysk – niska wartość wskaźnika wskazuje, że moment na inwestycję jest bardzo dobry.  W przypadku indeksu Wig dobrym momentem do kupna jest wartość wskaźnika P/E (Cena/Zysk) poniżej 10:

Wig cena/zysk

To tylko jedna prosta metoda, ale jakże skuteczna. Jeżeli rozpoczynasz inwestycję gdy na rynku jest tak tanio, to Twoja stopa zwrotu będzie w kolejnych latach wysoka.  Rynek akcji ma swoje fazy, tak samo jak gospodarka.  Rynek akcji dąży od wyprzedania do wykupienia, tak jak gospodarka przemierza drogę od recesji po rozkwit. Jeżeli  twoje inwestycje będą planowe w recesji, a realizacja zysków nastąpi w czasie ożywienia/rozkwitu, to  z autopsji przekonasz się, że akcje to najbardziej zyskowna forma lokowania kapitału! Zarabianie okaże się dość proste, a zyski z pewnością będą zadowalające.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin