Czy inwestować w fundusze akcyjne? Analiza Dax

11.01.2021, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Dax jest najważniejszym niemieckim indeksem akcji, na który składa się 30 spółek. Jest tzw. indeksem wynikowym, co oznacza, że bierze pod uwagę nie tylko wzrost cen akcji, ale i również dywidendy. Dax analizujemy dość często, bowiem indeks ten ma bardzo duży wpływ na nasz rynek (szczególnie na indeks Wig20). Pozytywne wnioski z analizy Dax w marcu były jednym z wielu sygnałów, które pozwoliły dokupić fundusze praktycznie w dołku cyklu.

Kiedy inwestować w fundusze akcyjne?

Gdy analizowaliśmy indeks w maju, zwróciliśmy uwagę na możliwość podobieństwa krachu Civid19 z krachem z 1987 roku. W krótkim podsumowaniu: akcje w marcu 2020 roku zostały zakumulowane, podobnie jak w dołku 1987 roku. Była to okazja dekadowa. Po akumulacji w marcu Dax miał wyjść na nowy szczyt (warunek już został spełniony), i dopiero dystrybucja miała być sygnałem, że potencjał wzrostowy zakończył się. Jak więc sytuacja wygląda obecnie?:

Indeks DAX

Rekordowa akumulacja

Była rekordowa akumulacja, były nowe szczyty, ale nie było jeszcze dystrybucji (podobnej do tej z marca). W akcje można więc jeszcze inwestować i wydaje się, że sentyment wciąż się będzie poprawiał. Można odnieść wrażenie, że przed nami bardzo duży optymizm, duża płynność (może wynikać z przejścia inwestorów z rynku lokat oraz obligacji, których inwestycji realnie będą tracić na wartości). Dopiero ta duża płynność zostanie wykorzystana do dystrybucji akcji.

Dax nie jest jedyną ważną globalną zmienną dla Wig20, lecz hossa u zachodnich sąsiadów jest bardzo dużym wsparciem dla naszego rynku akcji.

Na koniec zobaczmy, jak wielkie okazje inwestycyjne stanowią cykliczne dekadowe dołki:

Dekadowy dołek na Dax

Bessy występowały, ale w przeciągu 13 lat od dołka z 1987 roku indeks Dax osiągnął wartość 8000 pkt.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin