Fundusze inPZU zmieniają benchmarki

31.08.2021, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Fundusze inPZU zmieniają benchmarki, a właściwie jeszcze bardziej dostosowują je do indeksów giełdowych. Aktualizacja obejmie fundusze pasywne takie, jak inPZU Akcje Polskie, inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych, inPZU Goldman Sachs ActiveBeta, Akcje Amerykańskich Dużych Spółek,  Akcje Rynków Wschodzących, inPZU Akcje CEEplus.

Zmiany wchodzą w życie od 31 sierpnia 2021 roku. Benchmarki funduszy akcyjnych będą miały 100 proc. komponentu akcyjnego zamiast dotychczasowych 90 proc. akcyjnego i 10 proc. płynnościowego. Do tego staną się funduszami dochodowymi, a zatem dywidenda wypłacana ze spółek będzie powiększać wycenę jednostek.

Jakie możliwości daje platforma inPZU

Platforma inPZU daje możliwość inwestowania w fundusze pasywne, czyli takie, które starają się odwzorować swój benchmark, a nie pokonać go w odróżnieniu od funduszy aktywnych. Czy różnią się obie grupy funduszy? W przypadku funduszy aktywnie zarządzanych, zarządzający zakłada co będzie rosło szybciej, a co wolniej. Jednak może się pomylić i na tym stracić. Wyniki funduszy aktywnie zarządzanych nie wyglądają kolorowo, w większości przypadków są gorsze od benchmarku. W podejściu pasywnym celem jest jedynie odwzorowanie rynku. Główny plus funduszy pasywnych to przewidywalność – fundusze te dążą do kopiowania zachowania indeksów. Jeżeli więc przykładowo przewidujemy wzrost indeksu Wig20, to możemy zainwestować w fundusz pasywny inPZU akcje polskie – mamy pewność, że fundusz dobrze odwzoruje zachowanie indeksu blue chipów.

Duży plus to opłaty – fundusze pasywne potrafią zaoferować niskie opłaty za zarządzanie i nabycie. Dużo niższe opłaty są ściśle związane z tym produktem. Żeby zarządzać aktywnie, trzeba zatrudniać rzeszę ekspertów, analityków, mieć dostęp do różnych źródeł danych, zewnętrznych analiz, itd. To wszystko generuje koszty, których unikają fundusze pasywne (tutaj tylko kupujemy koszyk spółek z danego indeksu). Dlatego nowa platforma inPZU potrafi zaoferować fundusze pasywne za darmo (brak opłaty za nabycie), a koszty zarządzania są na rekordowo niskim poziome 0,5. W dłuższym terminie niskie koszty zarządzania robią różnicę w wyniki funduszu na plus.

Jeden fundusz bez kosztów za zarządzanie

Do końca stycznia 2022 roku TFI PZU nie będzie pobierać opłat za zarządzanie środkami zgromadzonymi w subfunduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych.  Fundusz działa na zasadzie „funduszu indeksowego”, dążąc do zapewnienia rentowności porównywalnej wobec lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M. Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Ich łączny udział w aktywach funduszu nie powinien być niższy niż 70%.

Fundusz ma zbliżone wyniki do lokaty bankowej. W czasie inflacji taki wynik nie zachęca inwestorów, jednak warto pamiętać, że w ostatnim roku wiele funduszy bezpiecznych wręcz traciły na wartości (słabe wyniki funduszy obligacji), a fundusz inPZU inwestycji ostrożnych jednak stabilnie (lecz minimalnie) zyskuje na wartości.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin