Dekadowy dołek na rynku ropy

31.03.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Analiza rynku ropy

Rzadko analizujemy rynek ropy naftowej, ale tym razem są powody, by zerknąć na wykresy czarnego złota. Wydaje się, że po gigantycznym spadku właśnie tworzy się ważny – dekadowy dołem na ropie naftowej.

Rynek ropy naftowej odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce. Ropa naftowa jest jednym z najważniejszych surowców, wykorzystywanych do produkcji paliw, chemikaliów, tworzyw sztucznych i wielu innych produktów. Wzrost lub spadek jej cen wpływa na koszty produkcji, inflację oraz globalne łańcuchy dostaw. Dlatego też inwestowanie w sektor ropy naftowej jest atrakcyjne dla wielu inwestorów, w tym funduszy inwestycyjnych.

Wydobycie ropy naftowej

Wydobycie ropy naftowej to proces polegający na pozyskiwaniu surowca z ziemi. Główne regiony wydobycia to Bliski Wschód, Rosja, Stany Zjednoczone oraz Kanada. Wydobycie odbywa się za pomocą wierceń lądowych i morskich. W zależności od lokalizacji i warunków geologicznych, proces ten może być skomplikowany i kosztowny.

Nowoczesne technologie, takie jak szczelinowanie hydrauliczne (fracking), pozwalają na wydobycie ropy z formacji łupkowych, co znacząco zwiększyło zasoby dostępne dla przemysłu. Jednak wydobycie ropy naftowej wiąże się również z wyzwaniami ekologicznymi, w tym zanieczyszczeniem wody i powietrza oraz emisją gazów cieplarnianych.

Fundusze inwestycyjne na rynku ropy

Fundusze inwestycyjne są jednym z najpopularniejszych sposobów inwestowania na rynku ropy naftowej. Fundusze te zbierają kapitał od wielu inwestorów, a następnie lokują go w różnorodne aktywa związane z ropą, takie jak akcje spółek naftowych, kontrakty futures na ropę, czy obligacje korporacyjne firm zajmujących się wydobyciem i przetwarzaniem ropy.

Inwestowanie w fundusze surowcowe, które obejmują ropę naftową, pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego i minimalizowanie ryzyka związanego z wahaniem cen ropy. Fundusze te mogą być zarządzane aktywnie lub pasywnie. Aktywne fundusze inwestycyjne starają się przewyższyć wyniki rynku poprzez selektywne inwestycje i częste transakcje, podczas gdy fundusze pasywne śledzą określony indeks surowcowy.

Inwestowanie w fundusze surowcowe

Inwestowanie w fundusze surowcowe, w tym te związane z ropą naftową, oferuje inwestorom ekspozycję na ceny surowców, które mogą być trudne do bezpośredniego zakupu przez indywidualnych inwestorów. Fundusze te mogą inwestować w fizyczne surowce, kontrakty terminowe, akcje spółek wydobywczych oraz inne instrumenty finansowe powiązane z rynkiem surowców.

Korzyści z inwestowania w fundusze surowcowe obejmują możliwość zabezpieczenia się przed inflacją, ponieważ ceny surowców często rosną wraz z inflacją. Ponadto, surowce mogą oferować atrakcyjne zwroty w okresach wzrostu popytu globalnego.

Dekadowy dołek na rynku ropy

Zobaczmy na wykres ropy:

Dołek pierwotny, dołek wtórny

Najpierw na gigantycznym wolumenie powstał dołek pierwotny, po którym mamy falę wtórną. Dopiero teraz pojawiły się dywergencje wskaźnika RSI, maleje już wolumen (ewidentnie presja podaży maleje). O ile trudno stwierdzić czy już osiągnęliśmy minimum, o tyle można zaryzykować tezę, że jesteśmy blisko wieloletniego minimum na rynku ropy oraz surowców.  W dłuższym terminie można to interpretować tak:

Wykres ropy

 

Ropa w długim terminie

Od szczytu w 2008 roku trwa długi trójkąt. Bessa jest powiązana z deflacyjną fazą cyklu (w której królował dolar). Czy inwestycje giełdowe w ropę mają sens? Inwestowania w samą ropę nie polecam, natomiast w późniejszym czasie można wybrać inwestycji w skorelowany rynek rosyjski (fundusze rosyjskie) lub fundusze surowcowe.  Należy jednak pamiętać, że hossa na surowcach „rozkręca” się powoli, a najlepsza jest faza jest skorelowana z wysoką inflacją (najpierw fundusze akcyjne, potem surowcowe?).  W kolejnych miesiącach inflacja będzie jeszcze spadać (problem pandemii), dlatego najlepszy moment na inwestowanie w surowce nadejdzie dopiero w latach 2021-2022. Do tego czasu ropa zapewne wróci do poziomów z przed kryzysu, (poziomy ok. 40-50 dolarów)?

Polityka a ceny surowców

W przypadku ropy dość ważnym elementem jest polityka.  Brak porozumienia o ograniczonym wydobyciu (Arabia Saudyjska – Rosja) spowodował nagły spadek ceny.  Trzeci duży gracz to Stany Zjednoczone – zwykle ceny ropy były podbijane przez jakiś konflikt, który podnosił cenę na taką, która pozwalała przetrwać amerykańskim firmom „łupkowym”.

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin