Ostatnia prosta funduszy obligacji

15.11.2019, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Fundusze obligacji

Długa hossa na rynku obligacji zwykle jest kończona falą wtórną, która daje sygnały odpływu kapitału. Moim zdaniem taka fala przed nami. Zakładam więc, że ostatnia wzrostowa prosta funduszy obligacji przed nami a faza ta będzie ostatnim możliwym miejscem na opuszczenie funduszy obligacji.

W Obligacje już nie warto inwestować

Na wykresie polskich obligacji tworzy się trójkąt, z którego powinno nastąpić wyłamanie:

Rentowność polskich obligacji

 

Warto zapamiętać, że spadek rentowności obligacji = wzrostowi cen obligacji. Jeżeli więc chcemy inwestować w fundusze obligacji, to rentowność musi spadać (tylko wtedy zarobimy na obligacjach). Stosując metodologię fal Elliotta można założyć, że trójkąt jest falą 4, po którym nastąpi zakończenie – fala 5. Ta fala 5 to ostatni moment na zyski z funduszy obligacji.

Obligacje przed bessą

Ostatnia możliwa fala zwyżki funduszy obligacji zbiega się w czasie z rekordowymi napływami kapitału na tej rynek. Na rynku obligacji mamy obecnie rekordowe kwoty, a siłą trendu rynek wykona jeszcze jedną falę zwyżki. Co się stanie z kapitałem z rynku obligacji?

Często jest tak, że końcowy etap hossy obligacji pokrywa się ze startem hossy na rynku akcji. W późniejszej fazie kapitał jest transferowany z rynku obligacji do rynku akcji, dając paliwo hossie na rynku akcji. Gdy inwestorzy zorientują się, że rynek akcji zyskuje (a ich obligacje nie zarabiają), to stopniowo są skłonni podejmować większe ryzyko i uczestniczyć w hossie na rynku akcji. Jak wiemy na rynku obligacji są rekordowe sumy – ten strumień napędzie drugą fazę hossy na rynku akcji.

Z obligacji w akcje

Jeżeli chcemy działać skutecznie na rynkach finansowych, to musimy reakcje tłumu wyprzedzać. Zbliża się czas, gdy stopniowo można przechodzić z funduszy bezpiecznych na fundusze akcyjne (na te rynki, które mają największy potencjał do wzrostu). Przewartościowany jest rynek obligacji, dolar czy rynki bazowe. Historyczne niedowartościowanie występuje rynku akcji (szczególnie naszego regionu, szczególnie na rynku małych spółek).Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin