OIPE – Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny

26.10.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Z dniem wczorajszym, tj. 25 października 2023, słowacki Finax uzyskał licencję na prowadzenie Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (OIPE) w Polsce. Porozmawiajmy chwilę o tym produkcie. Właściwie o tym, co na razie wiemy, bo więcej na razie niepewności niż pewności z tym związanych. Poznaj OIPE – Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny.

Unia Europejska ujednolicając się (czyli każdy tak samo) postanowiła wprowadzić OIPE, czyli coś na wzór naszego IKE. Ma to być subkonto, prowadzone przez jakąś instytucję finansową, do której wpłacać będziemy nasze pieniądze. Dostawcami usługi OIPE będą mogły zostać np. banki, instytucje kredytowe albo firmy zarządzające aktywami. Nadzór ma pełnić Komisja Nadzoru Finansowego.

Kto prowadzi OIPE? Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny

Na obecnym etapie, w Unii Europejskiej, jedynym dostawcą usługi OIPE – Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny jest słowacki Finax. Jest to instytucja zarządzającą aktywami, która działalność prowadzi na Słowacji, w Czechach, w Chorwacji i na Węgrzech. A od 25 października 2023 chce również taką działalność prowadzić w Polsce. Na razie nie mam żadnych informacji, jak to mogłoby się odbywać, bo pewnie przygotowanie do działania takiej usługi może trochę potrwać. Wyobrażam sobie to jednak w ten sposób, że np. mBank uruchamia usługę OIPE. W ramach zakupów wpłacamy tam pieniądze, które trafiają do Finaxu, jako instytucji zarządzającej. Ponieważ jest to produkt europejski, to nasze złotówki są zamieniane na euro i za to euro kupowane są ETFy (z tego, co na razie widzę, również z dostępem na cały świat). W okresie ok. 10 lat przed naszą emeryturą ETFy akcyjne zamieniane są proporcjonalnie na ETFy obligacyjne (zgodnie z obraną i zaakceptowaną strategią).

Poziom wpłat na OIPE

Jeżeli chodzi o poziom możliwych wpłat na taki rachunek, to jest on regulowany krajowymi przepisami. W Polsce jest to równowartość trzech przeciętnych prognozowanych wynagrodzeń miesięcznych w w gospodarce narodowej na dany rok (21 312 zł w 2023 r.). Świadczenia z OIPE będą też zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wypisz wymaluj, kopia IKE.

Ideą OIPE jest to, abyś miał możliwość korzystania z europejskiej emerytury, gdziekolwiek będziesz mieszkać. Z tego produktu możesz też korzystać niezależnie od tego, czy mieszkasz w Polsce, w Niemczech czy Hiszpanii (no bo np. jak mieszkasz i pracujesz w Hiszpanii, to nie możesz sobie założyć polskiego IKE, prawda?). Analogicznie wypłatę z tego rachunku będziesz mógł otrzymywać w przyszłości w dowolnej walucie (domyślnie będzie to oczywiście euro).

Przeczytaj więcej o emeryturze europejskiej. Jeżeli chcesz poczytać więcej o pierwszym dostawcy OIPE w Polsce, możesz wejść na jego stronę.

Faktem jest to, że w 2060 roku średnia szacowana stopa zastąpienia wyniesie w Polsce ok. 25%. Jeszcze 10 lat temu było to ok. 60%. Ile to w pieniądzach? Policzmy. Jeżeli obecnie średnie prognozowane wynagrodzenie w gospodarce brutto wynosi 7104 zł, to średnia emerytura przyznawana 10 lat temu wynosiła 4262 zł brutto. W 2060 roku możesz przeciętnie zarobić 7104 zł, ale przechodząc na emeryturę otrzymasz 1776 zł. Rozumiecie różnicę pomiędzy 4262 a 1776 zł brutto, prawda? To jest powód, dla którego dosłownie każdy powinien myśleć o inwestowaniu, które zapewni mu dostęp do własnej emerytury, na własnych zasadach.

Czy OIPE jest dobrym rozwiązaniem?

Czy sam Finax z zarządzaniem produktami w ramach OIPE będzie dobrym rozwiązaniem? Trochę mam wątpliwości, bowiem odnoszę wrażenie, że proponują oni w pełni zautomatyzowany proces decyzyjny, oparty o wcześniej zbadane preferencje osobiste swoich klientów. Jeżeli wyrazimy chęć osiągania potencjalnie wysokich zysków, to robodoradca zaproponuje konkretne ETFy na rynki akcji. Taki automat. Ja jednak chciałbym np. inwestować przede wszystkim w wybrane ETFy amerykańskie. Czy będę miał taką możliwość? Obawiam się, że nie, bo decyduje automat. Dlatego na tym etapie i przy obecnie posiadanej wiedzy na ten temat, OIPE prowadzone przez Finax nie będzie dla mnie osobiście najlepszym rozwiązaniem.

Na pewno koniecznością jest budowanie własnych oszczędności emerytalnych, zarówno w ramach konta IKE, IKZE jak i osobistych inwestycji w ramach konta maklerskiego czy konta funduszy inwestycyjnych.

Ludzie mają różne oszczędności, różne możliwości, wiemy o tym. Faktem jest, że ludzie powinni inwestować dla siebie, po to, aby później z tych pieniędzy korzystać. Na nieoprocentowanych rachunkach bankowych Polacy trzymają ponad 700 mld zł. Wiecie, co chcę na ten temat powiedzieć. Nie tędy droga.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin