Wskaźnik ICI sygnalizuje trend indeksu WIG20

05.06.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Wskaźnik ICI (Income Cost Index)

Wskaźnik ICI (Income Cost Index), opracowywany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), to cenny miernik obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów z działalności gospodarczej do ponoszonych na tę działalność kosztów. Jest on uważany za wskaźnik wyprzedzający zmiany PKB, co czyni go niezwykle istotnym narzędziem dla inwestorów.

Wskaźnik ICI sygnalizuje trend indeksu WIG20

Ze względu na właściwości wyprzedzające zmiany PKB, wskaźnik ICI staje się niezwykle istotnym czynnikiem prognostycznym. Wzrost wskaźnika może sygnalizować poprawę kondycji polskiej gospodarki, wyższą rentowność firm i wzrost aktywności inwestycyjnej. Z kolei jego spadek może sugerować spowolnienie gospodarcze, pogorszenie rentowności przedsiębiorstw i mniejszą skłonność do inwestowania.

Zastosowań wskaźnika ICI jest wiele. Pozwala on na monitorowanie koniunktury gospodarczej, analizę rentowności firm oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Obecnie, w czerwcu 2024 roku, obserwujemy wzrost wskaźnika o blisko półtora punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Oznacza to, że przychody z działalności polskich firm rosną szybciej niż koszty.

W ostatnich miesiącach trend wskaźnika ICI jest boczny, co sugeruje umiarkowane tempo wzrostu polskiej gospodarki. Tempo wzrostu ICI przekłada się na trend indeksów na GPW.  Obecnie wskaźnik ICI wciąż rośnie, co koreluje z hossą na GPW:

Wskaźnik ICI sygnalizuje trend indeksu WIG20
Wskaźnik ICI sygnalizuje trend indeksu WIG20

W naszych analizach często wykorzystujemy wskaźnik ICI, bowiem koreluje on z zachowaniem funduszy inwestycyjnych (szczególnie akcyjnych).

Poniżej dla porównania wykres WIG20 w długim terminie:

Okresy hossy oraz bessy na indeksie dobrze pokrywają się z indeksem ICI BIEC. Analiza historycznych danych wskazuje na istnienie sporej korelacji pomiędzy wskaźnikiem ICI a WIG20. W okresach wzrostu gospodarczego i poprawy rentowności firm wskaźnik ICI rósł, a WIG20 notował wzrosty. Z kolei w okresach spowolnień i recesji wskaźnik ICI spadał, a WIG20 doświadczał korekt.

Należy jednak pamiętać, że korelacja nie oznacza automatycznej zależności przyczynowo-skutkowej. Na giełdę wpływa wiele innych czynników, takich jak nastroje inwestorów, wydarzenia geopolityczne czy globalne trendy gospodarcze.

Dowiedz się więcej:

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin