Wolumeny ważne dla inwestycji w fundusze

12.10.2019, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Prowadząc swoje inwestycje staramy się coraz bardziej operować na średnioterminowych trendach (hossa – bessa). Na czym polega tego typu inwestowanie? Staramy się akumulować fundusze akcyjne w okresie schyłku bessy/początku hossy oraz sprzedawać aktywa w czasie przewartościowania rynku (czyli w końcowym etapie hossy).

Kiedy inwestować w fundusze akcyjne?

Takie podejście wymaga dużej cierpliwości w czasie bessy (czasami mamy potrzebę, żeby inwestować agresywnie) oraz spokoju i wiary w czasie hossy (należy wykorzystać w pełni trend, nie dokonując częstych zmian). Wyniki są zależne od siły rynku (trendu wzrostowego). Na poniższym wykresie indeksu sWig80 widać dokładnie ile czasu musimy czekać:

Wykres sWig80

Kiedy sprzedawać i kupować fundusze akcyjne? Wolumeny…

Sprzedawaliśmy fundusze małych spółek początkiem 2017 roku i do tej pory czekamy na sygnał. Zauważ, w schyłku hossy wystąpiły dwie fazy dystrybucji – pierwsza bezpośrednio przed powstaniem szczytu (co było ostrzeżeniem), druga po wyłamaniu średniej 200-dniowej (ostatni czas na ewakuację z rynku).

Czas akumulacji

W czasie schyłku bessy wystąpiła pierwsza faza akumulacji i czekamy na fazę drugą (która da sygnał do odkupienia funduszy małych spółek). Dlaczego wolumeny są ważne? Ponieważ to pieniądz decyduje o cenie.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin