Test wolumenowy

Test wolumenowy, znany również jako test siły, jest techniką analizy technicznej, która wykorzystuje wolumen obrotu akcji do określenia siły trendu. Test wolumenowy jest przeprowadzany, porównując wolumen obrotu z poprzednimi poziomami wolumenów.

Wolumeny ważne dla inwestycji w fundusze

Prowadząc swoje inwestycje staramy się coraz bardziej operować na średnioterminowych trendach (hossa – bessa). Na czym polega tego typu inwestowanie? Staramy się akumulować fundusze akcyjne w okresie schyłku bessy/początku hossy oraz sprzedawać aktywa w czasie przewartościowania rynku (czyli w końcowym etapie hossy).


12.10.2019
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin