santander dłużny krótkoterminowy

Santander Dłużny Krótkoterminowy

Santander Dłużny Krótkoterminowy

Santander Dłużny Krótkoterminowy to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Santander TFI S.A., który koncentruje się na inwestycjach w krótkoterminowe obligacje i papiery wartościowe. Fundusz obligacji skierowany jest głównie na obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, a także na obligacje korporacyjne, bony skarbowe i listy zastawne. Fundusz charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym, co czyni go […]


29.05.2024
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin