RPP

Rada Polityki Pieniężnej – organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa.

Inflacja głównym problemem Nowego Roku

Rada Polityki Pieniężnej przyspiesza posiedzenie i prawdopodobnie kolejny raz podniesie stopy procentowe.  Kierunek jest dobry, lecz spóźniony o wiele miesięcy.  Czyżby inflacja miała w styczniu wynieść prawie 10%, dlatego stopy zostaną podniesione już 4 stycznia?


03.01.2022
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin