Rentowność obligacji

Rentowność obligacji to stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego w obligację. Jest to miernik dochodu inwestora z obligacji zrealizowanego w formie płatności odsetkowych otrzymanych od emitenta papierów oraz z zysku kapitałowego związanego ze zmianą cen rynkowych obligacji.

Analiza funduszy obligacji

Jeszcze kilka lat temu mało kto przypuszczał, iż rynek obligacji trzeba będzie tak dokładnie analizować.  Fundusze obligacji przyzwyczaiły nas do stopniowych, stabilnych wzrostów – to już jednak przeszłość. O bessie na obligacjach pisaliśmy i mówiliśmy bardzo często, już od ponad roku… Porównywaliśmy nawet przeszłe wyceny obligacji do szczytu hossy na rynku akcji z 2007 roku.


17.01.2022
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin