Indeks WIG-Banki

Indeks WIG-Banki jest indeksem sektorowym, który śledzi wyniki polskich banków. Jest obliczany poprzez zsumowanie cen akcji 10 największych banków w Polsce, przy czym każda akcja jest ważona zgodnie z kapitalizacją rynkową spółki.

Banki pomogą Wig20 oraz funduszom akcyjnym

Banki pomogą Wig20 oraz funduszom akcyjnym? Od kilku tygodni zaniżane, z rekomendacjami sprzedaży, a tak naprawdę akumulowane na wielką skalę. Teraz bani będą pomagać indeksowi Wig20 w kolejnej fazie wzrostu. Co znaczą banki dla indeksu widzimy a ostatnich sesjach.


27.05.2020
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin