Fundusze PKO

Fundusze PKO to oferta funduszy inwestycyjnych oferowana przez PKO Bank Polski. Fundusze PKO to szeroki wybór funduszy akcji, obligacji, pieniężnych i nieruchomościowych, przeznaczonych dla szerokiego grona inwestorów.

Czy warto kupić fundusz PKO Obligacji Skarbowych?

PKO obligacji skarbowych PKO obligacji skarbowych jest największym polskim funduszem, który inwestuje głównie w obligacje skarbowe. Z tego powodu (mocne fundamenty) jest on funduszem w miarę bezpiecznym, lecz mimo wszystko potencjalne zyski są zależne od cyklu na rynku obligacji. Podstawowymi rodzajami lokat funduszu są instrumenty dłużne. Całkowita ich wartość nie może być niższa niż 70% […]


09.12.2020
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin