Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która gromadzi środki pieniężne od wielu inwestorów i inwestuje je w różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne itp. Celem funduszu jest pomnażanie pieniędzy powierzonych przez uczestników, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ryzyka.

Fundusz, który wypłaca dywidendy

Istnieje fundusz dywidendowy, który inwestuje w najlepsze spółki dywidendowe na świecie i jest on dostępny w zasadzie dla każdego. Dzisiaj postaram się opisać ten fundusz, ze wszystkimi za i przeciw, odpowiadając jednocześnie na pytania, które mogą się pojawić.


21.11.2023
0

Fundusz inwestycyjny, który cały czas zarabia

Nie od dziś wiadomo, iż dobrze jest inwestować w instrumenty dywidendowe. Spółki, które płacą dywidendy nie tylko dodają dodatkowe środki – takie spółki zwykle są rentowne i przynoszą zyski. Jeżeli spółka płaci dywidendę, to musi mieć przecież zysk. Spółki dywidendowe bardzo często w czasie bessy nie chcą spadać, w czasie hossy mają stabilny trend wzrostowy. […]


17.01.2023
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin