Dystrybucja akcji

O dystrybucji akcji mówimy wtedy kiedy inwestor lub grupa inwestorów przez pewien określony czas usiłuje sprzedawać pakiety akcji w taki sposób, żeby nie wpływać na ich cenę. Generalnie mówiąc dystrybucja jest dokładnym przeciwieństwem akumulacji. Zamiast zbierania z akcji rynku inwestorzy sprzedają je.

Dystrybucja na rynku, przykład New Connect

New Connect jest rynkiem akcji, opartym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Rynek ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. To oferta dla małych i średnich rozwijających się firm z różnych branż, w tym działających w obszarze nowych technologii. New […]


04.07.2021
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin