Asseco Business Solutions S.A. akcje

Małe i średnie spółki

Jaki wzrost sWIG80 prognozują analitycy?

Nie ma takich prognoz wydanych bezpośrednio, jednak możemy spróbować stworzyć ogólną prognozę na podstawie najważniejszych spółek wchodzących w skład tego indeksu. Jest ich 80, jednak 5 z nich stanowi ok. 22% udział w wartości indeksu. Na tej podstawie spróbujemy dojść do przybliżonej wartości prognoz dla sWIG80, jaką oferują analitycy giełdowi.


05.06.2024
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin