Skarbiec TFI zmienia ofertę i otwiera platformę Skarbiec24

20.06.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Skarbiec TFI

Skarbiec TFI to jedno z najdłużej działających towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zostało założone w 1997 roku i od tego czasu zgromadziło bogate doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Obecnie oferuje szeroką gamę funduszy inwestycyjnych, dostosowanych do różnych potrzeb i preferencji inwestorów.

Skarbiec TFI zmienia ofertę i otwiera platformę Skarbiec24

W Skarbiec TFI następują zmiany. Towarzystwo praktycznie zrezygnowało już z FIZ-ów (poza jednym), upraszcza ofertę funduszy dłużnych oraz łączy specjalistyczne fundusze otwarte znajdujące się poza podstawowym parasolem z wybranymi subfunduszami Skarbiec FIO. Wkrótce TFI udostępni platformę skarbiec24.pl.

Fundusze dłużne w Skarbiec TFI po zmianach

Obecnie Skarbiec TFI zarządza pięcioma dłużnymi funduszami inwestycyjnymi wydzielonymi w ramach Skarbiec FIO. Docelowo mają zostać tylko trzy z nich, z nieco zmodyfikowaną strategią. Oto fundusze dłużne, które zostaną w ofercie Skarbca:

  • Skarbiec Krótkoterminowy – najbezpieczniejszy fundusz w palecie funduszy dłużnych Skarbiec TFI. Jego celem jest dostarczanie przewidywalnych stóp zwrotu powiązanych z bieżącym poziomem rynkowych stóp procentowych. Skarbiec Krótkoterminowy inwestuje głównie w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i polskie spółki o wysokiej wiarygodności kredytowej. Średni ważony udziałem w aktywach funduszu okres do wykupu instrumentów nie może przekraczać jednego roku.
  • Skarbiec Konserwatywny – fundusz uniwersalny, który swoją politykę ma realizować w oparciu o dłużne papiery skarbowe oraz korporacyjne, przy czym udział w portfelu tych ostatnich nie może przekroczyć 50%.
  • Skarbiec Obligacja – to fundusz oparty o stałokuponowe obligacje długoterminowe. Fundusz ten będzie naśladował indeks TBSP. Jest to najbardziej ryzykowny fundusz w grupie dłużnych. Natomiast w czasie hossy obligacji długoterminowych fundusz ten osiągnie najwyższą stopę zwrotu.

Pozostałe dwa fundusze dłużne znajdujące się obecnie w ofercie Skarbiec TFI, czyli Skarbiec Dłużny Uniwersalny oraz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu zostaną docelowo przejęte przez fundusz Skarbiec Obligacja.

Redukcja niektórych funduszy w Skarbiec TFI

Z oferty Skarbca znikną niektóre fundusze aktywnie zarządzane. Zarząd Skarbiec TFI podjął więc decyzję o połączeniu funduszy otwartych i specjalistycznych funduszy otwartych, które znajdują się poza podstawowym parasolem, z funduszami wydzielonymi w ramach Skarbiec FIO. Chodzi o fundusze Skarbiec  Top Funduszy Stabilnych, Top Funduszy Akcji oraz Skarbiec Emerging Markets Opportunities. Ten ostatni fundusz inwestycyjny był w naszym zainteresowaniu, natomiast ostatecznie wybraliśmy nieco inną inwestycję Goldman Sachs.

Zostają kluczowe fundusze akcji

Nic się nie powinno zmienić jeżeli chodzi o kluczowe fundusze akcji. Lider inwestycji Skarbca to fundusz Skarbiec Małych i Średnich spółek, który notuje rewelacyjne stopy zwrotu. Fundusz ten można kupić również w ramach IKE. Drugim bardzo dobrym funduszem jest Skarbiec Spółek Wzrostowych, który inwestuje głównie w mniejsze spółki technologiczne w USA.

Fundusze Skarbiec Skarbiec Małych i Średnich Spółek notuje dobre wyniki od wielu lat. Od pewnego czasu impulsy wzrostowe tworzy również fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych:

Skarbiec TFI zmienia ofertę i otwiera platformę Skarbiec24
Skarbiec TFI zmienia ofertę i otwiera platformę Skarbiec24

Nowa platforma Skarbiec24.pl

Od jesieni klienci Skarbiec TFI mają mieć dostęp do nowej platformy skarbiec24.pl, pozwalającej na nabywanie jednostek uczestnictwa oraz zarządzanie zgromadzonymi środkami. Na nowej platformie pojawią się też produkty oszczędnościowe i emerytalne – IKE i IKZE Skarbiec – Emerytura, oparte na jednostkach uczestnictwa o zdecydowanie niższych opłatach niż standardowe, a także produkt systematycznego oszczędzania – Skarbiec Junior. Wszystkie fundusze i produkty oferowane w ramach platformy skarbiec24.pl będą zwolnione z opłat manipulacyjnych (tak jak w przypadku mBanku). Prawdopodobnie nasze inwestycje będzie można śledzić zarówno w mBanku, jak również na nowej platformie Skarbca (jeżeli założymy tam konto).

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.


Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin