Skarbiec Rynków Surowcowych

02.12.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Czy warto zastanowić się nad kupnem funduszu Skarbiec rynków surowcowych? Nie jest to fundusz dla każdego inwestora, bowiem cykl na rynku surowców należy do tych długoterminowych. Jeżeli chcesz inwestować w fundusz Skarbiec rynków surowcowych zapoznaj się z informacjami w jakie aktywa inwestuje fundusz, kiedy fundusz zarabia, na jak długo zaplanować inwestycję oraz sprawdź cykl na rynku surowców.

W co inwestuje fundusz Skarbca?

Przede wszystkim w akcje, fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które umożliwiają osiąganie zysków w wyniku wzrostu rynkowych cen surowców. Co najmniej 66% Wartości Aktywów Netto funduszu stanowią tytuły uczestnictwa funduszy krajowych i zagranicznych, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy  surowcowych:

Podział aktywów Skarbiec surowcowy

 

Największą grupę stanowią tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych – w tym przypadku zaklasyfikowane do kategorii funduszy surowcowych. Ta grupa zapewne odpowiada benchmarkowi, czyli indeksowi CRB. 20% aktywów stanowią akcje lub fundusze akcyjne oparte o surowce (czyli spółki takie jak KGHM czy PKN Orlen oraz fundusze dużych spółek). Sporą część funduszu stanowią aktywa bezpieczne, zapewne z powodu długoterminowej bessy surowców, a więc i złych wyników funduszu.

Wyniki

Odpowiadają długiej bessie na rynku surowców. Z jednej strony wyniki są tragiczne – w szczycie cena jednostki kształtowała się na poziomie 125, z drugiej tak długa bessa może stanowić okazje inwestycyjną.

 

Cykl

Kierując się długoterminowym cyklem dolara (16-letni cykl dolara), surowce powinny znajdować się na początku hossy. Wiosenne minimum ropy naftowej powinno stanowić dekadowy dołek. Inwestycja w fundusz powinna należeć do kategorii długoterminowej (nawet 5 lat), a poziom ryzyka nie jest aż tak duży jak w przypadku akcji (ponad 20% portfela stanowią aktywa bezpieczne).

Jest to więc fundusz osób, które chcą inwestować przez długi czas (na zasadzie kup i zapomnij).  W takim czasie kupno funduszu powinno być opłacalne. Ja wybrałbym jednak inne rozwiązanie funduszu na rynek surowców, nieco bardziej dynamiczne.

Podcast Funduszowe.pl

 Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin