Wiesz więcej: Santander Prestiż Technologii i Innowacji

20.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Dzisiaj na tapetę Funduszowe.pl trafia fundusz inwestycyjny Santander Prestiż Technologii i Innowacji. Zobaczymy na skład funduszu (w co inwestuje), przyglądniemy się benchmarkowi i ocenimy, jakie możliwości ma fundusz w przyszłości.

Santander Prestiż Technologii i Innowacji wyniki

Na przeszłości się nie zarobi, zarobić można za to na przyszłości. Przeszłe wyniki Santander Prestiż Technologii i Innowacji są co najmniej dobre, jednak nie gwarantują powtórzenia wyników w przyszłości.

Santander Prestiż Technologii i Innowacji wyniki
Santander Prestiż Technologii i Innowacji wyniki

Fundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji wyniki wystartował w lutym 2018 roku i właściwie do okresu przedpandemicznego poruszał się w ruchu bocznym. Przełomem okazała się pandemia, bowiem wydarzyły się wtedy dwa zasadnicze zdarzenia, które miały wpływ na wycenę inwestycji funduszu:

  • pandemia zamknęła fizyczne gospodarki, a zatem życie ludzi zaczęło płynąć w kierunku sieci internetowej,
  • banki centralne włączyły swoje drukarki, co spowodowało napływ kapitału również na rynki finansowe. Inwestorzy – a jakże – zobaczyli ten trend i zaczęli inwestować w spółki informatyczne (szeroko rozumiane, co zaraz omówię). Za inwestycjami szła oczywiście poprawa wyników firm.

Santander Prestiż Technologii i Innowacji – inwestycje funduszu

Benchmarkiem dla funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż Technologii i Innowacji są trzy indeksy oraz WIBOR (koszt pożyczki pieniędzy pomiędzy bankami):

  • 40% MSCI World Information Technology Net Total Return USD (M1WO0IT)
  • 30% MSCI World Communication Services Net Total Return USD (M1WO0TC)
  • 25% WIGtechTR (WIGTECTR)
  • 5% WIBOR O/N (WIBOON Ask Price)

Wielu inwestorów ma dylematy, w który fundusz inwestycyjny zainwestować. Ich nazwy mogą brzmieć podobnie, jednak inwestor może mieć problem z wyborem tego, który będzie dla niego najlepszy. Śpieszę z odpowiedzią, że wiele funduszy inwestycyjnych swoje inwestycje odnosi bezpośrednio do indeksów światowych, tworzonych przez wielkie firmy inwestycyjne.

Przykładowo, powyżej omawiany fundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji aż 40% środków inwestuje w MSCI World Information Technology Net Total Return USD. To jest dokładnie ten sam indeks, w który chociażby inwestuje fundusz inwestycyjny inPZU Akcje Sektora Informatycznego. Cytując tamten wpis dowiemy się o składzie indeksu:

W co inwestuje inPZU Akcje Sektora Informatycznego?
W co inwestuje inPZU Akcje Sektora Informatycznego

Santander Prestiż Technologii i Innowacji 30% środków inwestuje w MSCI World Communication Services Net Total Return USD. Poniżej lista spółek:

MSCI World Communication Services Net Total Return USD
MSCI World Communication Services Net Total Return USD

A w jakie spółki inwestuje Santander Prestiż Technologii i Innowacji?

Santander Prestiż Technologii i Innowacji w co inwestuje
Santander Prestiż Technologii i Innowacji w co inwestuje

Właściwie wszystko się pokrywa, bowiem fundusz inwestycyjny Santander Prestiż Technologii i Innowacji inwestuje praktycznie w samą czołówkę indeksów (największe spółki). Wniosek z tego jest tylko jeden – dopóki trwa napływ kapitału do spółek nowych technologii, dopóty Santander Prestiż Technologii i Innowacji będzie mógł zyskiwać na wartości. 

Prognozy wzrostu dla Microsoftu, stanowiącego 8,6% inwestycji funduszu, mówią o wzroście w kolejnych 2 latach na poziomie ok. 16% (sama spółka nie jest szczególnie przewartościowana). W przypadku spółki Meta mówimy o prognozowanym wzroście przychodów na poziomie 11%. Ta wartość również byłaby w porządku, gdyby nie to, że spółka jest na poziomie wyceny akceptowalnym (za maksimum) przez inwestorów w okresie ostatnich 5 lat (miarą jest przychód otrzymywany na każdą akcję). Apple, trzecia spółka w kolejności, jest na tyle droga, że pozbywa się jej (redukuje ilość posiadanych akcji) Warren Buffet. Zacytuję tutaj część swojej analizy Apple z portalu PPCG Stock.

Z ceną akcji jest zwykle wszystko w porządku, dopóki firma jest w stanie zwiększać systematycznie swoje przychody. Akcje mogą być przez rynek wyceniane wyżej niż wynosi ich bieżąca wartość wewnętrzna. Może tak być pod warunkiem, że w przewidywalnej przyszłości przychody dogonią wycenę. Co się jednak dzieje, jeżeli przychody przestają rosnąć? Pozostajemy z firmą, która jest wysoko wyceniana, a jej rozwój nie dogoni przez długi czas wyceny. To jest powód obecnej wyprzedaży akcji przez Buffetta. Nie zła jakość firmy, ale zbyt wysoka wycena względem oczekiwanych rezultatów na najbliższe lata.

Apple
Apple wskaźnik P/S

Dzięki historii możemy wyciągnąć to, co uznajemy za średnią akceptowaną przez inwestorów. To średni przychód generowany na akcję. Pomiędzy rokiem 2009, a 2020 wartość ta oscylowała pomiędzy 2,4 (ekstremalnie tanio), a 4,5 (raczej drogo). W czasie pandemii, kiedy nadrukowano masę pustych dolarów, wycena poszybowała w górę, przebywając obecnie w okolicy 7,5. Jeżeli obecnie cena Apple spadłaby o 40%, moglibyśmy historycznie powiedzieć, że jest „raczej drogo”. Jeżeli spadłaby o 50%, moglibyśmy powiedzieć, że spółka jest po prostu wyceniana przeciętnie. Teraz jest jednak zdecydowanie za droga.PPCG Stock (ppcg.com.pl)

Santander Prestiż Technologii i Innowacji

Trudno stawiać prognozy dla Santander Prestiż Technologii i Innowacji. Już tylko na podstawie tych trzech po krótce omówionych spółek możemy dojść do wniosku, że fala wzrostowa, wpływająca na przeszłe wyniki funduszu Santander Prestiż Technologii i Innowacji była znacząca i trudno będzie ją powtórzyć.

Same spółki technologiczne są dobre i pozostaną dobrymi, zarabiając miliardy dolarów. Problemem będzie natomiast trudne do powtórzenia tempo ich wzrostu, co niewątpliwie może się przyczynić do zdecydowanego spowolnienia tempa wzrostu Santander Prestiż Technologii i Innowacji. Najlepszy czas może mieć już po prostu za sobą.

Autor Paweł Pagacz

W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin