Quercus Agresywny

10.01.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Quercus Agresywny to dobry fundusz na czas hossy. W ostatnim roku fundusz zarobił 41%, co daje mu czołowe miejsce w wśród krajowych funduszy akcyjnych. W co inwestuje fundusz i z czego wynikają jego dobre wyniki?

Quercus Agresywny, dobry fundusz na czas hossy

Jest to fundusz o charakterze agresywnym, co oznacza, że jego celem jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu w długim terminie. Subfundusz inwestuje w akcje polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie podział aktywów funduszu Quercus Agresywny wygląda następująco:

Aktywa funduszu Quercus agresywny
Quercus agresywyny, dobry fundusz na czas hossy

Większość portfela stanowią akcje GPW, dlatego fundusz będzie odzwierciedlał zachowanie indeksu WIG. Fundusz Quercus Agresywny inwestuje przede wszystkim w Instrumenty Udziałowe. W skład portfela funduszu Quercus wchodzą akcje spółek z różnych sektorów gospodarki, w tym z branży finansowej, przemysłowej, handlowej i technologicznej. Fundusz jest zarządzany aktywnie, a jego strategia zakłada inwestowanie w spółki o dużym potencjale wzrostu.

Część aktywów Subfundusz inwestuje w Instrumenty Dłużne (obecnie 7,67%), przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW.

Dostępność funduszu

Fundusz można kupić w wielu TFI, w tym w mBanku bez opłat.  Minimalna pierwsza wpłata to 1000 zł., koszty zarządzania 2,50% + 20% ponad WIG (maks. 0,5%).

Dywidendy funduszu

Subfundusz nie wypłaca dywidend, a wszelkie dochody Subfunduszu są reinwestowane. Fundusz efektywnie wykorzystuje więc dywidendy.

W które spółki inwestuje Quercus agresywny?

Przeanalizowaliśmy główne spółki w które inwestuje Quercus agresywny i nasza opinia jest pozytywna. Fundusz zachowuje równowagę między dużymi spółkami z WIG20 (których jest więcej) oraz spółkami mniejszymi, o większym potencjale wzrostu.

W co inwestuje Quercus agresywny?
Spółki funduszu Quercus agresywny

Większość spółek w portfelu jest w zdecydowanym trendzie wzrostowym. Dodatkowo spora część spółek wypłaca spore dywidendy (PZU, LPP, PEKAO,CAR,ATAL,ING). Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to polski fundusz dywidendowy. To kolejny polski fundusz, który ma dobrze ułożony portfel (zobacz inny przykład – Skarbiec małych i średnich spółek).

Wykres funduszu

Fundusz Quercus Agresywny znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, niedawno wybił swój opór a to oznacza, że hossa ma jeszcze potencjał:

Wykres Quercus agresywny
Fundusz w hossie

Jeżeli na GPW w 2024 roku będzie dominować hossa, to fundusz będzie sobie radził bardzo dobrze. W poniższym materiale nakreśliliśmy nasze własne prognozy, strategia na 2024 funduszy inwestycyjnych rok jest dostępna w strefie Premium.

 

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin