PZU Akcji Polskich

21.09.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Przyznam, że jednym z moich marzeń jest to, aby powstał fundusz inwestycyjny, którego zasadą funkcjonowania nie będzie dopasowywanie się do benchmarku lub uwięzienie się w strukturze konkretnych inwestycji (np. fundusz za benchmark ma WIG20, więc ukierunkowuje się – a jakże, na wybór 20 spółek z tego indeksu, zmieniając udziały poszczególnych spółek w składzie swoich inwestycji). Chciałbym, aby jego jedyną zasadą był wybór najlepszych światowych spółek, niezależnie od tego, czy są notowane w Polsce, Czechach, Niemczech, w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Funkcją zarządzającego byłby wybór takich spółek, które gwarantowałyby najwyższą stopę zwrotu. Proste? No bardzo proste. Ale chyba nie tak bardzo, jak mi się wydaje. Zapraszam do analizy PZU Akcji Polskich.

PZU Akcji Polskich, bo o tym funduszu inwestycyjnym dzisiaj porozmawiamy, nie jest dostępny (do kupna, chociaż notowania są tam dostępne) na platformie inPZU (fundusze inPZU), jest za to dostępny na platformie SFI mBanku, czy nawet na platformie bossafund (jeżeli posiadasz rachunek maklerski, to możesz również kupować fundusze inwestycyjne po otwarciu „subrachunku”). Pewnie dostępny jest jeszcze w wielu innych miejscach, więc inwestorzy mają stosunkową łatwość w zakupie tego funduszu. Nie należy mylić funduszu PZU Akcje Polskie z funduszem inPZU Akcje Polskie. To dwa różne fundusze.

Jest to fundusz akcji, dla którego benchmarkiem (w 90%) jest indeks WIG. Zarządzający liczą sobie 20% opłaty za zarządzanie od wielkości wzrostu wartości aktywów na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark. Innymi słowy (i w drobnym uproszczeniu) – jeżeli zarządzający zarobią więcej, niż indeks WIG, to pobiorą z tego 20% wartości.

Na dzień 31 lipca 2023, fundusz posiadał aktywa w wysokości 36,12 mln zł. Powiem wprost – jest to mała ilość kapitału, biorąc pod uwagę nawet wielkość naszego rynku. PZU Akcji Polskich nie jest oczywiście jedynym funduszem akcyjnym (na koniec stycznia 2023 r. funkcjonowało około 850 funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 55 TFI), jednak biorąc pod uwagę wielkość kapitalizacji, nie należy do tych największych (ranking największych funduszy obligacji).

Na początek sprawdźmy, jak radzi sobie fundusz PZU Akcji Polskich względem benchmarku, jakim jest WIG:

Fundusz PZU Akcji Polskich i porównanie do Benchmarków

PZU Akcji Polskich
Wykres pochodzi z serwisu analizy.pl

Korelacja jest bardzo duża. W perspektywie czasu istnienia funduszu (ten istnieje od 18 czerwca 2020 roku), możemy powiedzieć, że fundusz właściwie naśladuje indeks WIG.

Poniżej wrzucam ten sam wykres, dodając jednak benchmark w postaci sWIG, mWIG oraz WIG20:

PZU Akcji Polskich vs. benchmarki
Wykres pochodzi z serwisu analizy.pl

Myślę, że komunikat jest jasny, że to małe i średnie spółki (sWIG i mWIG) radzą sobie najlepiej na GPW.

W jakie spółki inwestuje fundusz PZU Akcje Polskie (TOP 10):

W co inwestuje PZU Akcji Polskich
Grafika pochodzi z karty funduszu PZU Akcje Polskie.

Z czystej ciekawości zobaczmy TOP 10 spółek z indeksu WIG (czyli tych o największym udziale):

TOP 10 WIG20
TOP 10 WIG20

Zbieżność posiadanych spółek w TOP10 wynosi 80%, chociaż warto zauważyć, że spółki w funduszu i spółki w indeksie WIG posiadają różny udział.

Czy warto inwestować w fundusz PZU Akcje Polskie?

Czy fundusz PZU Akcje Polskie jest lub czy będzie dobry? Na pewno, jeżeli na rynek przyjdzie hossa, która zacznie dźwigać krajowe akcje. PZU Akcje Polskie będzie miał szansę podążać za indeksem WIG dokładnie tak samo, jak robi to w tej chwili. Pytanie jednak, czy lepszych wyników nie osiągną fundusze małych i średnich spółek, które od wielu lat zachowują się znacznie lepiej?

 Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin