Porównanie: Santander Prestiż Technologii i Innowacji oraz PKO Technologii i Innowacji Globalny

29.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Porównanie funduszu PKO oraz Santander

Wybór odpowiedniego funduszu inwestycyjnego jest kluczowy dla osiągnięcia satysfakcjonujących wyników finansowych. Wśród dostępnych opcji na rynku, szczególną uwagę zwracają dwa fundusze skoncentrowane na sektorze technologii i innowacji: Santander Prestiż Technologii i Innowacji oraz PKO Technologii i Innowacji Globalny. Oba fundusze oferują inwestorom możliwość uczestniczenia w dynamicznym wzroście nowoczesnych technologii, jednak różnią się w podejściu do alokacji aktywów i benchmarkach. Poniższe porównanie przybliży główne cechy i różnice między tymi funduszami, pomagając inwestorom podjąć świadomą decyzję.

Santander Prestiż Technologii i Innowacji

Santander Prestiż Technologii i Innowacji to fundusz skoncentrowany na inwestycjach w nowoczesne technologie i innowacje. Fundusz zarządzany przez Santander TFI stawia na spółki technologiczne z potencjałem wzrostu, obejmujące sektory takie jak IT, biotechnologia, komunikacja i technologie czystej energii. Fundusz posiada globalny zasięg, inwestując zarówno w rynki rozwinięte, jak i wschodzące. Benchmark obejmuje 50% MSCI World Information Technology, 30% NASDAQ Composite i 20% FTSE Environmental Opportunities All-Share.

PKO Technologii i Innowacji Globalny

PKO Technologii i Innowacji Globalny to fundusz inwestujący w spółki technologiczne na całym świecie. Zarządzany przez PKO TFI, fundusz koncentruje się na firmach z sektorów IT, telekomunikacji, biotechnologii, czystej energii i materiałów nowej generacji. Głównymi rynkami inwestycyjnymi są Stany Zjednoczone, Europa i rynki globalne. Benchmark funduszu obejmuje 45% NASDAQ Composite, 20% MSCI Europe IT, 20% MSCI World i 15% WIBID overnight.

Kluczowe Różnice i Podobieństwa

Oba fundusze inwestycyjne mają podobne cele i strategie inwestycyjne, skupiając się na nowoczesnych technologiach i innowacjach, jednak różnią się w szczegółach. Santander Prestiż ma bardziej zdywersyfikowany benchmark z większym naciskiem na technologie informacyjne, podczas gdy PKO Technologii i Innowacji Globalny ma większy udział w rynku amerykańskim.

Santander Prestiż Technologii i Innowacji:

  • Benchmark: 50% MSCI World Information Technology, 30% NASDAQ Composite, 20% FTSE Environmental Opportunities All-Share
  • Skoncentrowany na spółkach technologicznych z różnych sektorów

PKO Technologii i Innowacji Globalny:

  • Benchmark: 45% NASDAQ Composite, 20% MSCI Europe IT, 20% MSCI World, 15% WIBID overnight
  • Silny nacisk na rynek amerykański i globalny

Wyniki i Koszty

Oba fundusze charakteryzują się wysokim ryzykiem, typowym dla inwestycji w sektor technologiczny. Santander Prestiż Technologii i Innowacji ma minimalny wkład początkowy wynoszący 100 zł, a koszty zarządzania wynoszą 2,5%. Fundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny również wymaga minimalnego wkładu początkowego 100 zł, ale koszty zarządzania są nieco niższe i wynoszą 2%.

Porównanie wyników funduszy – który jest lepszy?

Kolorem pomarańczowym oznaczony jest PKO Technologii i Innowacji Globalny, zaś wykres świecowy prezentuje wyniki funduszu Santander Prestiż Technologii i Innowacji.

Porównanie: Santander Prestiż Technologii i Innowacji oraz PKO Technologii i Innowacji Globalny
Porównanie: Santander Prestiż Technologii i Innowacji oraz PKO Technologii i Innowacji Globalny

Santander Prestiż Technologii i Innowacji jest znacznie lepszym funduszem inwestycyjnym. Przynajmniej w okresie ostatnich kilku lat osiągnął znacznie lepsze wyniki.

Podsumowanie

Wybór między tymi funduszami zależy od preferencji inwestora dotyczących geograficznej dywersyfikacji i specyfiki benchmarku. Santander Prestiż Technologii i Innowacji oferuje bardziej zdywersyfikowane podejście, podczas gdy PKO Technologii i Innowacji Globalny kładzie większy nacisk na rynek amerykański.

Autor Paweł Pagacz

W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin