Fundusz PKO Akcji Rynku Złota

12.06.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Fundusz PKO Akcji Rynku Złota

Fundusz PKO akcji rynku złota jest jednym z produktów inwestycyjnych oferowanych przez PKO TFI. Koncentruje się na inwestycjach w akcje spółek związanych z branżą złota. Fundusz ten został stworzony z myślą o inwestorach zainteresowanych rynkiem metali szlachetnych, a zwłaszcza złota, które od wieków uważane jest za bezpieczną przystań w czasach niepewności ekonomicznej i politycznej.

Jak zarabia fundusz PKO Akcji Rynku Złota

PKO Akcji Rynku Złota inwestuje głównie w akcje firm zajmujących się wydobyciem, przetwarzaniem oraz handlem złotem. Są to przedsiębiorstwa działające na całym świecie, co pozwala na dywersyfikację ryzyka i zróżnicowanie portfela inwestycyjnego. Wartość jednostek uczestnictwa w funduszu jest ściśle związana z kondycją tych firm oraz z ogólną sytuacją na rynku złota.

Czynniki wpływające na cenę akcji funduszu PKO akcji rynku złota są wieloaspektowe. Przede wszystkim kluczową rolę odgrywa cena złota na rynkach światowych. Złoto jest surowcem, którego cena może podlegać znacznym wahaniom w odpowiedzi na zmiany podaży i popytu, sytuacje geopolityczne, a także politykę monetarną głównych banków centralnych. Wzrost ceny złota zazwyczaj prowadzi do wzrostu wartości akcji firm wydobywczych wchodzących w skład funduszu PKO Akcji Rynku Złota, co bezpośrednio przekłada się na wzrost wartości jednostek uczestnictwa w funduszu. Prosty związek przyczynowo-skutkowy.

Samo wydobycie złota i jego cena na rynkach, to główny czynnik stanowiący o przychodach firm. Jest jeszcze strona kosztowa. Ceny energii, surowców pomocniczych oraz koszty pracy mają znaczący wpływ na rentowność tych przedsiębiorstw. Na cenę akcji funduszu PKO akcji rynku złota wpływa także stabilność polityczna w krajach, gdzie znajdują się główne kopalnie złota. Warto również wspomnieć o roli kursów walutowych. Firmy wydobywcze działające na rynkach międzynarodowych często generują przychody w różnych walutach, zwłaszcza w dolarach amerykańskich, podczas gdy ich koszty mogą być ponoszone w walutach lokalnych. Fluktuacje kursów walutowych mogą znacząco wpływać na rentowność tych firm, co w konsekwencji oddziałuje na cenę akcji funduszu PKO akcji rynku złota.

Nie można zapomnieć o czynnikach makroekonomicznych, takich jak globalne wskaźniki gospodarcze, inflacja oraz stopy procentowe. Wysoka inflacja często prowadzi do wzrostu popytu na złoto jako formę zabezpieczenia wartości, co może podnosić ceny złota i tym samym wartość jednostek funduszu. Z kolei podwyżki stóp procentowych mogą obniżyć atrakcyjność inwestycji w złoto, prowadząc do spadków cen.

W które spółki inwestuje PKO Akcji Rynku Złota

Benchmarkiem dla funduszu PKO Akcji Rynku Złota jest 90% NYSE ARCA GOLDMINERS INDEX USD + 10% WIBID ON. Czym jest indeks Arca? To indeks skupiający spółki wydobywające złoto, głównie ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii czy Chin. Pełny skład ok. 45 spółek z tego indeksu można znaleźć w tym miejscu.

Funduszu PKO Akcji Rynku Złota inwestuje w powyższe spółki, będąc dość pragmatycznym. Jeżeli porównacie poniższą listę z listą spółek z powyższego linka, przekonacie się, że fundusz postawił na spółki o największej kapitalizacji. Im większa kapitalizacja, tym większy udział spółek w portfelu funduszu.

PKO Akcji Rynku Złota
PKO Akcji Rynku Złota

Moja opinia o funduszu PKO Akcji Rynku Złota

Spółki rynku złota nie są tuzami współczesnego biznesu. Są to kopalnie i jako takie nie stanowią innowacyjnego biznesu, w który pakowane są pieniądze inwestorów. Sprawdziłem prognozy i jeżeli spółka podnosi przychody o 10% rocznie, to jest to całkiem w porządku wynik dla tego sektora, ale bardzo przeciętny na tle wielu innych spółek. Wartość tych spółek nie tkwi w ich innowacyjności, rozwoju czy możliwości spektakularnego podnoszenia wyników finansowych. Nie. Wartość tych spółek tkwi w tym, że inwestorzy kupują je masowo, kiedy gospodarkach krajów dzieje się źle.

Kiedy kupować PKO Akcji Rynku Złota?

Innymi słowy: hossa na rynku akcji = przeciętne zachowanie PKO Akcji Rynku Złota. Bessa na rynku akcji = możliwy pionowy wzrost wartości PKO Akcji Rynku złota. Zobaczmy na dwie bessy, które miały miejsce, od kiedy fundusz był notowany. Pierwszy taki okres był w 2015 roku, drugi w czasie pandemii w 2020 roku.

Bessa na rynku akcji i hossa na PKO Akcji Rynku Złota
Bessa na rynku akcji i hossa na PKO Akcji Rynku Złota

Zarówno bessa w 2015 jak i w 2020 roku miała wpływ na wartość fundamentalną spółek giełdowych (ruchy były związane z gospodarkami, przy czym w 2020 roku zamknięto je w większości). Bessa w 2022 roku związana była z wybuchem wojny na Ukrainie i nie miała związku z wartością fundamentalną spółek (była rodzajem paniki). Taki rodzaj paniki przełożył się również na spadek spółek wydobywających złoto.

Wydaje się więc, że fundusz PKO Akcji Rynku Złota jest świetną możliwością zarabiania pieniędzy jedynie w krótkich wycinkach czasu, jaki stanowią bessy związane z kurczeniem się gospodarek, a nie ich rozwojem. W takim przypadku ostatni wzrost ceny złota (2023-2024) z okolic 1900 na ok. 2400 dolarów, może nie stanowić szansy na mocniejszy zarobek, bowiem wzrost odbył się w okresie rozkwitu gospodarczego spółek giełdowych. Nie mamy do czynienia z bessą, jak w 2 powyższych przypadkach, a jedynie samym wzrostem ceny złota.

Na samym wykresie ceny złota w skali miesięcznej mamy już dwa ukształtowane górne cienie i trzeci, który ma szansę się ukształtować.

Analiza złota
Analiza złota

Widać sami inwestorzy dystrybuują złoto w rynek. Gdyby popyt na tych poziomach był silny, na wykresie nie ukształtowałyby się podażowe cienie.

 

Autor Paweł Pagacz

W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.


Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin