Małe i średnie spółki – raport z rynku

15.04.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Małe i średnie spółki

Indeks sWig80 odrobił już 50% strat spowodowanych paniką koronawirusa. O ile w perspektywie 2 lat obecne poziomy są wciąż bardzo atrakcyjne, o tyle w perspektywie paru tygodni wzrost może zostać już ograniczony do luki bessy:

Raport z rynku akcji – małe i średnie spółki

Rynek akcji małych i średnich spółek stanowi istotny segment gospodarki, który przyciąga uwagę zarówno inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Firmy te, często bardziej elastyczne i innowacyjne niż duże korporacje, mogą oferować atrakcyjne możliwości wzrostu i wysokie stopy zwrotu. W poniższym raporcie przyjrzymy się bliżej temu segmentowi rynku oraz zanalizujemy fundusze inwestycyjne, które umożliwiają inwestowanie w małe i średnie przedsiębiorstwa.

Aktualna Sytuacja Rynkowa

W ostatnich miesiącach małe i średnie spółki wykazywały znaczną dynamikę, zwłaszcza w sektorach technologii i IT. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do przyspieszenia transformacji cyfrowej, co z kolei sprzyjało wzrostowi wartości akcji wielu innowacyjnych przedsiębiorstw. Wzrost zainteresowania inwestorów tym segmentem rynku można zauważyć na przykładzie funduszy takich jak Skarbiec Małych i Średnich Spółek.

Perspektywy Wzrostu

Spółki wzrostowe z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza te związane z nowoczesnymi technologiami i e-commerce, mogą nadal cieszyć się dużym zainteresowaniem inwestorów. Fundusze inwestycyjne specjalizujące się w tego typu spółkach, jak Skarbiec Spółek Wzrostowych, oferują możliwość dywersyfikacji portfela i ekspozycji na dynamicznie rozwijające się firmy.

Wyzwania i Ryzyka

Mimo atrakcyjnych perspektyw, inwestowanie w małe i średnie spółki wiąże się z pewnymi ryzykami. Firmy te mogą być bardziej narażone na zmiany koniunkturalne oraz posiadać mniej stabilne przepływy finansowe niż większe korporacje. Ponadto, zmienność cen akcji w tym segmencie rynku jest zazwyczaj wyższa, co może prowadzić do większych wahań wartości inwestycji.

Fundusze Inwestycyjne

Inwestowanie w małe i średnie spółki poprzez fundusze inwestycyjne może być efektywnym sposobem na minimalizację ryzyka dzięki profesjonalnemu zarządzaniu i szerokiej dywersyfikacji. Fundusze takie jak Skarbiec Małych i Średnich Spółek oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych oferują dostęp do portfela składającego się z wielu różnych przedsiębiorstw, co zwiększa stabilność inwestycji.

Inwestowanie w Sektory Surowcowe

Interesującą alternatywą może być również inwestowanie w sektory surowcowe, które mogą oferować stabilne zyski w dłuższej perspektywie. Fundusz Skarbiec Rynków Surowcowych umożliwia ekspozycję na różnorodne surowce, co może stanowić dobre uzupełnienie portfela inwestycyjnego.

Rynek małych i średnich spółek oferuje wiele atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych, zwłaszcza w sektorach technologicznych i innowacyjnych. Fundusze inwestycyjne, takie jak Skarbiec Małych i Średnich Spółek oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych, stanowią efektywne narzędzie do inwestowania w ten segment rynku, oferując jednocześnie dywersyfikację i profesjonalne zarządzanie aktywami. Warto jednak pamiętać o ryzykach związanych z większą zmiennością i mniejszą stabilnością finansową tych firm. Dla zrównoważenia portfela, inwestorzy mogą także rozważyć fundusze inwestujące w sektory surowcowe, takie jak Skarbiec Rynków Surowcowych.

Indeks sWig80

 

Analiza sWIG80
Analiza sWIG80

 

Indeks mWig40

W przypadku indeksu mWig40 ważny jest wolumen akumulacyjny, który pojawił się już 3-krotnie w okolicy dołków:

Analiza mWIG40
Analiza mWIG40

Ten wolumen świadczy o tym, iż w perspektywie 2-3 lat na rynku będzie przeważać okres hossy.

W krótkim terminie indeks doszedł do oporu, więc możliwe jest rozwiązanie, w którym część uczestników rynku będzie sprzedawać akcje, inni będą „podbierać” od dołu:

mwig40

Analiza mWIG40
Analiza mWIG40

 

W marcu powstała formacja dołkowa, więc w pierwszej kolejności liczyłbym na test tej formacji.

Inwestycje w fundusze akcyjne

Znajdujemy się w dość nietypowej sytuacji, która nie ma swojego precedensu. W takiej sytuacji tym bardziej swoje inwestycje trzeba planować z perspektywą 2-3 lat (kupione tanie aktywa czekają na okres przegrzania w gospodarce).

Jeżeli miałbym dokupywać akcje, to po ostatnich wzrostach zaczekałbym na przecenę. Mam wrażenie, że dolar będzie tworzył ostatnią falę wtórną, z potencjałem na 4,40-4,50:

Wykres dolar-złoty

Analiza USDPLN
Analiza USDPLN

Dolar odwrótnie niż rynek akcji

Wiemy, że dolar zachowuje się odwrotnie do rynku akcji. Jego poziomy ok. 4,40-50 powinny więc być dobre dla kupna funduszy. Jeżeli więc trójkąt na USD/PLN zostanie rozwiązany w górę, to wzrost dolara do 4,40-50 powinien wymusić co najmniej korektę na indeksach:

Możemy więc spodziewać się sporej zmienności, gdzie będą zdarzały się fale spadkowe. Jeżeli szczyt zachorowań wypadnie do końca kwietnia, to spadki powinny być już tylko korektami.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin