Kontrakty wpływają na Wig20 oraz fundusze akcyjne

12.07.2021, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Często można spotkać się w z opinią, iż kontrakty terminowe wpływają na wycenę indeksu Wig20. Czy tak rzeczywiście jest? Dla indeksu WIG20  notowane są jednocześnie cztery serie kontraktów. Miesiącami wykonania są 4 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego czyli marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. Ostatnim dniem obrotu jest trzeci piątek miesiąca wykonania. Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja, to wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania. Sprawdźmy więc, czy dni wygasania kontraktów mają wpływ na Wig20.

Wykres kontraktu na Wig20

Serie kontraktów i ich wpływ na Wig20

Jak widać, okresy wygasania kontraktów mają znaczenie dla indeksu Wig20. Jeżeli trwa trend wzrostowy, to zwykle jest on utrzymywany mniej więcej do trzeciego piątku tygodnia. W takich wypadkach nawet nie przeszkadza miesiąc maj – stąd wniosek, że maj jest zawsze słaby, gdy słabo zaczyna się drugi kwartał roku…

Gdy kwiecień jest wzrostowy, to maj zwykle też.

Dołki oraz szczyty nie muszą powstać dokładnie w trakcie wygasania kontraktów – jest tutaj 1-2 tygodniowa tolerancja. Tak było m.in. marcu 2020 roku, gdy minimum wypadło na tydzień przed wygaśnięciem kontraktów terminowych.

Obecny wzrost trwał do czerwca (wysoki koniec obrotu) co oznacza, że mamy nowe rozdanie do września.  Kierunek obrany w lipcu-sierpniu będzie prawdopodobnie obowiązywał do września. Jeżeli więc zobaczymy wzrost, to wysokie poziomy mogą zostać utrzymane do czasu wygasania kolejnej serii.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin