Kiedy kupować i sprzedawać fundusze akcyjne?

02.06.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Kiedy kupować fundusze akcji?

Kiedy kupować i sprzedawać fundusze akcyjne?  Na przykładach pokażę Wam, jak ja to robię. Od razu dodam, że sprzedaż funduszy akcyjnych jest dużo łatwiejsza niż kupno, w dalszej części artykułu dowiecie się dlaczego.

Kiedy kupować i sprzedawać fundusze akcyjne?

W fundusze inwestycyjne można inwestować przez wiele długich lat, wykorzystując tzw. fundusze parasolowe. Fundusz parasolowy – czym jest i jak działa? Fundusz parasolowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który składa się z wielu różnych subfunduszy. Każdy z nich ma własną politykę inwestycyjną i profil ryzyka. Oznacza to, że inwestorzy mogą wybierać subfundusze, które odpowiadają ich celom inwestycyjnym i tolerancji na ryzyko. Dzięki funduszom parasolowym możemy bez podatku Belki przenosić się pomiędzy funduszami akcyjnymi oraz dłużnymi, które są bezpieczniejszą formą inwestycji (choć również mogą przynosić straty). Dyspozycja zamiany w ramach funduszy parasolowych jest traktowana, jako zmiana strategii inwestycyjnej, a nie jako zakończenie jednej transakcji i rozpoczęcie kolejnej.

Analiza techniczna a fundusze akcyjne

W przypadku funduszy akcyjnych wykorzystuję (do kupna/sprzedaży) analizę techniczną. Analiza techniczna to metoda przewidywania przyszłych ruchów cenowych na giełdzie poprzez analizę przeszłych wykresów cen i wolumenu. Wykorzystuję formację klina, trójkąta a także wolumen (rośnie w czasie akumulacji oraz dystrybucji).

Wskaźniki wyprzedzające

Analiza techniczna pomaga wybrać odpowiedni moment inwestycji, jeżeli jest ona dopasowana w czasie. Przed badaniem wykresów, określam w pierwszej kolejności moment cyklu (w tym cykl Kitchina) oraz sprawdzam wskaźniki wyprzedzające, by inwestycje dobrze dopasować.

Fundusze akcyjne (np. bardzo dobry fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek) kupuję w momentach wyprzedania, czyli  w warunkach spowolnienia/recesji.  Dobór momentu kupna jest nieco trudniejszy niż wybór strefy sprzedaży i zaraz Wam pokażę dlaczego.

Wskaźnik PMI

Wskaźnik PMI (ang. Purchasing Managers’ Index), czyli wskaźnik menadżerów ds. zakupów, to miesięczny raport oparty na ankiecie przeprowadzanej wśród menadżerów ds. zakupów w różnych sektorach gospodarki. Ankieta pyta o ich odczucia dotyczące warunków biznesowych w danym miesiącu, w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Wskaźnik PMI jest wskaźnikiem wyprzedzającym, co oznacza, że może dać inwestorom wgląd w przyszłe trendy gospodarcze. Dzieje się tak, ponieważ menadżerowie ds. zakupów zazwyczaj mają dostęp do informacji o przyszłych zamówieniach i planach produkcyjnych swoich firm, zanim informacje te staną się publicznie dostępne. Jak interpretujemy wskaźnik PMI?

Wartość powyżej 50: Oznacza to wzrost w danym sektorze. Im wyższa wartość, tym silniejszy wzrost.

Wartość poniżej 50: Oznacza to spadek w danym sektorze. Im niższa wartość, tym silniejszy spadek.

Fundusze akcyjne kupujemy, gdy PMI jest nisko, a sprzedajemy gdy dochodzi do strefy wyprzedania:

Wskaźnik PMI
Wskaźnik PMI

Jak widzisz na wykresie, strefa wyprzedania (powyżej 55) jest łatwa do interpretacji. Sprzedajemy fundusze akcyjne, gdy PMI osiąga wartości powyżej poziomu 56. Jeżeli rynek akcyjny jeszcze przez jakiś czas rośnie, to trudno. Po przegrzaniu nadejdzie bessa, a my uchronimy zyski z hossy.

Dużo trudniejsze jest właściwe kupno, ponieważ fazy spadkowe gospodarki przyjmują postać lekkiego spowolnienia lub głębokiej recesji. W 2009 oraz 2020 roku była głęboka recesja i PMI schodził bardzo nisko. W przypadku kupna funduszy akcyjnych ważne jest, by PMI był nisko  (poniżej 43-44) i dopiero wtedy dopasowujemy cykl oraz analizę techniczną.

Przykładowo – jeżeli PMI jest nisko a na wykresie tworzy się fala wtórna (np. klin), to fundusze akcyjne możemy kupić.

Wskazania Manufacturing Cykle

Warto wspomagać się globalnym trendem gospodarczym i śledzić wskazania Manufacturing Cykle.

Kiedy kupować i sprzedawać fundusze akcyjne?
Kiedy kupować i sprzedawać fundusze akcyjne?

W przypadku tego globalnego wskaźnika również można zauważyć czytelną strefę do sprzedaży funduszy akcyjnych (czerwona linia). Jeżeli globalna gospodarka zbliża się do tej linii, to potencjał do dalszej zwyżki wyczerpuje się.

Zobacz fundusz inwestycyjny: PKO Technologii i Innowacji Globalny.

Trudniej jest z kupnem – zauważ, że spowolnienie z 2022 roku zatrzymało się wysoko (brak recesji i niskich poziomów). Natomiast w 2009 oraz 2020 roku wskaźnik zszedł bardzo nisko. Żeby doprecyzować moment kupna, znów musimy wykorzystać cykl oraz analizę techniczną. Można kupić fundusze akcyjne nieco później, np. w czasie fali spadkowej w hossie.

CLI OECD a kupno funduszy akcyjnych

CLI OECD, czyli Composite Leading Indicator, to wskaźnik wyprzedzający opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wskaźnik ten ma na celu sygnalizowanie punktów zwrotnych w cyklach koniunkturalnych oraz pokazywanie wahań aktywności gospodarczej wokół jej długoterminowego potencjału. Innymi słowy, CLI pomaga prognozować przyszłe trendy gospodarcze i wskazywać na potencjalne spowolnienia lub przyspieszenia wzrostu.

Z mojego doświadczenia wynika, że CLI często o parę miesięcy wyprzedza hossę oraz bessę na światowych rynkach akcji. Rozważ inwestycję w fundusze akcyjne, gdy CLI już rośnie, a sprzedaż gdy CLI już spada. Wskazania wskaźnika znajdziesz tutaj  – wskaźnik CLI OECD.

Wskaźnik BIEC a kupno polskich funduszy akcyjnych

W przypadku inwestowania w krajowe fundusze akcyjne warto obserwować wskazania Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury, który informuje o przyszłych tendencjach w gospodarce. Wykres wskaźnika mocno koreluje z indeksem WIG. Inwestujemy w fundusze akcyjne, gdy indeks rośnie:

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury

Jak wyglądają odczyty wskaźnika? Czy indeks rośnie? Oto komentarz:

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce w maju 2024 roku wzrósł o 0,8 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego. Od lipca ubiegłego roku wskaźnik rejestrował kolejne wzrosty, zapowiadające ożywienie gospodarki. Główną siłą napędową tego ożywienia była konsumpcja, a w szczególności spożycie indywidualne, co na ogół nie stwarza większych szans na długotrwałość tego wzrostu. Od trzech miesięcy w gospodarce dominują tendencje stagnacyjne a wiele danych wskazuje, że siły wzrostowe oparte wyłącznie na konsumpcji uległy wyczerpaniu.BIEC Instytut

Inwestujemy, gdy perspektywy gospodarki są dobre. Jeżeli pojawiają się problemy, to rozważamy sprzedaż funduszy akcyjnych.

Podsumowanie

Podałem tylko parę przykładowych wskaźników, z których korzystam w celu wyznaczania punktów zwrotnych na rynkach (kupno/sprzedaż funduszy akcyjnych). Jak widzisz, prosto jest sprzedać i zabezpieczyć zyski. Trudniej jest kupić w idealnej strefie – czyli można mieć rację, ale mieć rację w idealnym czasie jest bardzo trudno. Nasze wyniki świadczą jednak o tym, że analiza trendów w gospodarce oraz analiza techniczna pomaga skutecznie inwestować w fundusze akcyjne.

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin