Kiedy koniec ożywienia gospodarczego?

10.06.2024, Kategorie: Premium, Autor: Michał Giel
Kiedy koniec ożywienia gospodarczego

Kiedy koniec ożywienia gospodarczego? Spróbujemy dziś zinterpretować najnowsze odczyty wskaźnika wyprzedzającego CLI OECD. Ten wskaźnik wyprzedza zachowanie indeksu WIG20.

Czym jest wskaźnim CLI OECD?

Wskaźnik CLI OECD (Composite Leading Indicator) to narzędzie służące do  przewidywania zwrotów akcji w cyklach koniunkturalnych. Jest on obliczany jako średnia ważona szeregu wskaźników gospodarczych, takich jak:

  1. Produkcja przemysłowa – dane dotyczące produkcji w sektorze przemysłowym.
  2. Zamówienia i sprzedaż – informacje o nowych zamówieniach, poziomach sprzedaży.
  3. Stopa bezrobocia – wskaźniki dotyczące rynku pracy.
  4. Indeksy giełdowe – ruchy na rynkach akcji.
  5. Dane o kredytach i pożyczkach – poziomy udzielanych kredytów.
  6. Dane z rynku nieruchomości – np. liczba nowych pozwoleń na budowę.

Wskaźnik CLI jest używany przez analityków, inwestorów i decydentów politycznych do podejmowania ważnych decyzji ekonomicznych. Może wskazywać na nadchodzące fazy cyklu gospodarczego, takie jak ożywienie, szczyt, recesja lub depresja (gospodarcza oczywiście).

Interpretacja wskaźnika CLI polega na obserwacji jego trendów oraz poziomów. Na przykład, jeśli wskaźnik rośnie, może to sugerować nadchodzący wzrost gospodarczy, natomiast spadający wskaźnik może sygnalizować zbliżającą się recesję. Wartości powyżej 100 zazwyczaj wskazują na wzrost, podczas gdy wartości poniżej 100 mogą sugerować spowolnienie gospodarcze.

Interpretacja wskaźnika CLI jest prosta – wzrost sugeruje przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w najbliższym czasie. Spadek sygnalizuje spowolnienie lub nawet recesję. Wskaźnik jest świetnym narzędziem, które wykorzystuję w procesie inwestowania w fundusze inwestycyjne.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin