KGHM najsilniejsza spółka w indeksie WIG20

04.06.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Analiza akcji KGHM

Najsilniejsza spółka w indeksie WIG20? Mój typ to KGHM i zaraz przedstawię argumenty, dlaczego tak uważam.

KGHM Najsilniejsza spółka w indeksie WIG20

KGHM Polska Miedź S.A. to jeden z największych producentów miedzi i srebra na świecie. Spółka prowadzi działalność wydobywczą, hutniczą i przeróbkową rud miedzi i innych metali. KGHM posiada aktywa w Polsce, Kanadzie, Chile i Stanach Zjednoczonych.

Historia KGHM sięga 1957 roku, kiedy to odkryto pierwsze złoża miedzi w Lubinie. W 1960 roku powstał Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi „Głogów”, który dał początek KGHM.

Głównym obszarem działalności KGHM jest Zagłębie Lubińsko-Głogowskie. KGHM eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów na całym świecie. Jest to więc nasza spółka eksportowa, którą ma w portfelu każdy fundusz akcyjny (dużych spółek), np. Goldman Sachs Akcji czy PKO Akcji Polskich Plus.

KGHM będzie silny

Już w marcu (w raportach Funduszowe.pl) oraz początkiem kwietnia (analiza na youtube) zwracałem uwagę, że KGHM został akumulowany i zyskuje siłę relatywną. Nie jest to niespodzianka, bowiem czas inflacyjnej fazy cyklu ożywienia będzie preferował raczej spółki surowcowe niż mocno wycenione już banki. Jeżeli popatrzymy na wolumen, to widać że dzieje się coś, czego nie było od wielu miesięcy. Wzrostowe świece zostały utworzone przy bardzo dużych obrotach, natomiast w czasie spadków wolumen był mniejszy a akcje szybko zostały wybrane. Akumulacji pomogła informacja, iż koncern musiał dokonać miliardowych przeszacowań aktywów górniczych i hutniczych w Polsce. Spółka traciła nawet 6% na wartości, po czym akcje zostały szybko wybrane. Cofnijmy się nieco w czasie i zobaczmy akumulację na KGHM:

KGHM akumulacja
KGHM akumulacja

Spółka w czasie akumulacji kosztowała 110-125 złotych. Zobaczmy teraz, jak wygląda efekt akumulacji:

siła KGHM
siła KGHM

Spółka kosztowała nawet 170 zł a obecnie trwa korekta. Zobacz jednak, że korekta dociera do pierwszego wsparcia, wolumen maleje. Moim zdaniem to znak, że trend jeszcze potrwa.

Dlaczego spółką KGHM zainteresował się globalny kapitał?

Spółki surowcowe dobrze sobie radzą w czasie globalnego ożywienia gospodarczego. Wykres manufacturing cykle pokazuje, iż jesteśmy na ścieżce globalnego wzrostu.  Za kilka miesięcy powinna rozpocząć się inflacyjna faza wzrostu, która jest korzystna dla rynku surowców i spółek surowcowych. Na kolejnym wykresie KGHM zaznaczyłem momenty, w których manufacturing indeks był w tej fazie cyklu co obecnie. Ten moment został zaznaczony czerwonym kwadratem. Jak widać zainteresowanie spółką nie jest przypadkowe, bowiem w przeszłości po takim sygnale KGHM zaliczał największe fale wzrostowe:

Prognozy wzrostu KGHM
Prognozy wzrostu KGHM

Światowe ożywienie jest możliwe, dzięki lepszym danych z Chin. Chińskie ożywienie jest kluczowe dla rynku surowców, co zresztą widać po korelacji KGHM oraz indeksu Hang Seng. KGHM bardzo często zachowuje się podobnie do indeksów chińskich, a koniunktura w Chinach wpływa na wycenę surowców. Obecnie Chiny notują ożywienie i dlatego rośnie indeks Hang Seng. Dopóki w Chinach trwa faza wzrostu, to wzrost będzie notował również KGHM. Poniżej moja prognoza dla zachowania Hang Seng oraz spółki KGHM, która może na trendzie wyjść na nowy szczyt:

KGHM najsilniejsza spółka w indeksie WIG20
KGHM najsilniejsza spółka w indeksie WIG20

Fundusze inwestycyjne (szczególnie dużych spółek) skorzystają z siły KGHM.

Dywidenda KGHM rzecz ważna

Dywidenda zawsze wzmacnia zachowanie kursu. Dywidenda oznacza zyski oraz stabilność danej spółki. KGHM Polska Miedź S.A. ogłosiła wypłatę dywidendy za rok 2023 w wysokości 1,50 zł na akcję. Decyzję tę podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki KGHM, które odbyło się 29 maja 2024 roku. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 300 milionów złotych. Środki te pochodzą z kapitału zapasowego Spółki.

Poznaj fundusz:

Dywidenda zostanie wypłacona 16 lipca 2024 roku. Uprawnionymi do jej otrzymania są akcjonariusze, którzy posiadali akcje Spółki na rachunku maklerskim w dniu 28 czerwca 2024 roku (dzień dywidendy).

Decyzja o wypłacie dywidendy w 2024 roku odzwierciedla poprawę sytuacji finansowej KGHM. W 2023 roku Spółka odnotowała wzrost zysku netto o 74% w porównaniu do 2022 roku. Ogłoszona dywidenda będzie już 4 z rzędu wypłatą dla inwestorów:

Dywidendy KGHM
Dywidendy KGHM

Dywidenda wzmocni zachowanie kursu, który ma szanse pozostać silny do jesieni 2024 roku. Czyżby zatem po mocno wycenionych bankach przyszła kolej na KGHM i być może PKN Orlen?

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin