Jaki wzrost sWIG80 prognozują analitycy?

05.06.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Małe i średnie spółki

Nie ma takich prognoz wydanych bezpośrednio, jednak możemy spróbować stworzyć ogólną prognozę na podstawie najważniejszych spółek wchodzących w skład tego indeksu. Jest ich 80, jednak 5 z nich stanowi ok. 22% udział w wartości indeksu. Na tej podstawie spróbujemy dojść do przybliżonej wartości prognoz dla sWIG80, jaką oferują analitycy giełdowi.

Trochę idziemy na około, ale jeżeli nie ma takich prognoz, to posiłkujemy się danymi, które są. Zobaczymy, jak analitycy widzą poszczególne biznesy. Poniższe spółki znajdują się niemal w każdym funduszu inwestycyjnym, dla którego benchmarkiem jest sWIG80.

BNPPPL – 6,253% udziału w indeksie sWIG80

BNP - prognozy dla akcji
BNP – prognozy dla akcji – na podstawie simplywall.st

BNP Paribas Bank Polska posiada tzw. upside (niedowartościowanie) względem prognozy wydawanej przez analityków na poziomie 10,2%.

Upside w analizie finansowej oznacza potencjalny wzrost wartości inwestycji lub aktywa powyżej jego obecnej ceny lub wartości. Jest to miara potencjalnych korzyści finansowych, jakie można osiągnąć, inwestując w dany instrument finansowy, taki jak akcje, obligacje, nieruchomości lub inne aktywa.

Główne aspekty upside w analizie finansowej obejmują:

  1. Prognozy zysków: Analiza przyszłych zysków firmy, które mogą wpłynąć na wzrost ceny akcji.
  2. Warunki rynkowe: Ocena, jak zmiany na rynku mogą wpłynąć na wartość inwestycji.
  3. Ocena ryzyka: Zrozumienie, jakie ryzyko jest związane z inwestycją i jak to ryzyko może wpłynąć na potencjalny zysk.
  4. Wartość fundamentalna: Analiza wartości fundamentalnej aktywa, aby określić, czy obecna cena jest niedowartościowana, co mogłoby sugerować większy potencjał wzrostu.

Upside jest kluczowym elementem w decyzjach inwestycyjnych, ponieważ pozwala inwestorom ocenić, jak dużo mogą potencjalnie zyskać, jeśli ich inwestycja zakończy się sukcesem. Jest często porównywany z downside, czyli potencjalną stratą, jaką inwestor może ponieść, co pomaga w ocenie ogólnego profilu ryzyka i zysku inwestycji.

PEP – 4,664% udziału w indeksie sWIG80

PEP Prognozy
PEP – prognozy dla akcji – na podstawie simplywall.st

PEP, czyli Polenergia posiada tzw. upside (niedowartościowanie) względem prognozy wydawanej przez analityków na poziomie prawie 35%.

Asseco South Eastern Europe – 4,591% udziału w indeksie sWIG80

Pewnie mało osób o niej w ogóle słyszało, ale faktem jest, że jest to 3 największa spółka w indeksie sWIG80. Spółki z grupy Asseco na GPW zawsze stabilnie się rozwijały, a wzrost oscylował po kilka procent rocznie. Nie dużo, nie mało – po prostu stabilny rozwój biznesu informatycznego. Zobaczmy poniżej:

Asseco South Eastern Europe - prognozy
Asseco South Eastern Europe – prognozy na podstawie simplywall.st

Asseco South Eastern Europe posiada tzw. upside (niedowartościowanie) względem prognozy wydawanej przez analityków na poziomie niecałych 6%. Nie jest to żadną niespodzianką.

Asseco Business Solutions S.A.- 3,718% udziału w indeksie sWIG80

Asseco Business Solutions S.A. - prognozy
Asseco Business Solutions S.A. – prognozy na podstawie simplywall.st

Asseco Business Solutions S.A. posiada 3,6% przewartościowanie względem bieżącej ceny. Co ciekawe, cena od 2 miesięcy bardzo stabilnie się koryguje.

Cyber_Folks S.A. – 3,09% udziału w indeksie sWIG80

Tej spółki jestem najbardziej ciekawy, bowiem sam w niektórych obszarach jej działalności uczestniczę, jako konsument usług. Np. dzięki certyfikatowi bezpieczeństwa wystawionemu przez tę firmę, transmisja danych pomiędzy stroną Funduszowe a Twoim komputerem jest bezpieczna (szyfrowana).

cyber_Folks prognozy
cyber_Folks – prognozy na podstawie simplywall.st

W tym przypadku mamy do czynienia z niewielkim przewartościowaniem, bo wynoszącym blisko 6%.

Podsumowanie

Czy sWIG80 jest za drogi? Pierwsze trzy największe spółki pokazują niedowartościowanie i jest to dobra wskazówka dla nas, jako inwestorów. Dwie kolejne posiadają niewielkie przewartościowanie, które na obecnym etapie nie jest żadnym problemem.

sWIG80-analiza VSA
sWIG80-analiza VSA

Na wykresie sWIG widzimy przyrastający, byczy wolumen na zwyżce (kolor zielony). Ruch spadkowy z ostatnich 2 tygodni przybrał formę malejącego wolumenu. Mamy do czynienia z korektą.

Przypuszczam, że kiedyś nastąpi silna zwyżka mniejszych spółek, co doprowadzi do ich przewartościowania. Na takie zdarzenie będziemy bardzo wrażliwi, ewakuując się z funduszy małych i średnich spółek.

Te fundusze inwestycyjne mogą Cię zainteresować:

Autor Paweł Pagacz

W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin