Jaka przyszłość Skarbiec Małych i Średnich Spółek, Investor Nowych Technologii czy Investor Spółek Wzrostowych?

28.12.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Fundusze wzrostowe to grupa, która w ostatnich latach notowała dużo lepsze wyniki inwestycyjne od klasycznych funduszy akcyjnych. Na polskim rynku do funduszy wzrostowych zaliczamy m.in. Skarbiec MISS, Investor Nowych Technologii czy Investor Spółek Wzrostowych. Czy dobre wyniki segmentu Growth powoli się kończą, czy raczej korekta jest związana z sytuacją spółki CD Projekt i zamieszaniem po premierze gry?

Przyszłość funduszy wzrostowych

Postanowiłem sprawdzić jak w najbliżej przyszłości zachowają się fundusze wzrostowe – analizę wykonałem na przykładzie funduszu Skarbiec małych i średnich spółek, bowiem za parę dni będzie można dokupić ten fundusz do portfel IKE – czy warto? W 2021 r. limit IKE wzrośnie do 15 777 zł.  Kwota ta to po prostu trzykrotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Czy warto kwotę wpłacić na fundusz IKE Skarbiec MISS?

Skarbiec Małych i Średnich Spółek

W funduszu Skarbiec Małych i Średnich Spółek dominuje  branża IT oraz dobra konsumpcyjne.  Udział akcji w portfelu to 96% (w tym 95% to Polska), 4% to  gotówka. Benchmarkiem jest zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 10% 3-miesięczny WIBID + 90% mWIG40, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem.

Aktywa w portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Największą pozycję w portfelu Skarbca stanowi spółka CD Projekt oraz (najważniejsze spółki Skarbiec MISS):

  • CD PROJEKT S.A. 9,5%
  • TEN SQUARE GAMES S.A. 9,1%
  • BANK MILLENNIUM S.A. 6,0%
  • DINO POLSKA S.A. 6,0%
  • AMREST HOLDINGS SE 4,5%
  • SELVITA S.A. 4,4%
  • PLAYWAY S.A. 4,4%
  • 11 BIT STUDIOS S.A. 4,3%
  • ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. 3,9%

Jaka przyszłość funduszu Skarbiec Małych i Średnich Spółek ?

Sprawdźmy, jaka przyszłość czeka fundusze Skarbiec Małych i Średnich Spółek oraz inne fundusze wzrostowe (większość ma podobne spółki w portfelu). Analizujemy największe spółki w portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek.

CD Projekt:

 

Wykres CD Projekt - spółka w portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Wykres CD Projekt – spółka w portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek

 

Pomimo fatalnych informacji ktoś duży akcje skupił, więc spółka powinna jeszcze mieć kolejną szansę. Przypuszczam, że nowa gra nie jest zła, lecz wymaga wielu poprawek. Spółka albo jest blisko minimum, albo zejdzie jeszcze fala wtórna (słabsza, w okolice 200 złotych). Uważam więc, że większość spadków już za nami, a poziomy są dobre na kupno.

TEN SQUARE GAMES S.A:

Próbowano większego spadku, lecz wsparcie (przy sporym wolumenie) zostało zachowane:

 

Wykres Ten Square - spółka w portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Wykres Ten Square – spółka w portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Jest duża szansa, że spółka tylko przetestowała wsparcie, a duża podaż już się skończyła.

BANK MILLENNIUM

Akumulacja banków trwała od czerwca. Od niedawna nastąpiła zmiana biegunów, teraz wsparciem jest średnia 200-dniowa:

 

 

Wykres Bank Millenium - spółka w portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Wykres Bank Millenium – spółka w portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Jestem na tak, dla całego sektora bankowego.

DINO to stabilna spółka, od dłuższego czasu w hossie. Nie powinna zaniżać notowań funduszu.

AMREST HOLDINGS

 

Wykres Amrest - spółka w portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Wykres Amrest – spółka w portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Bessa była zygzakiem a-b-c, gdzie fala c była słabsza od a. Obecnie widoczne są szanse – kurs na oporze, ale już nad średnią. Wygląda na to, że sporo złego jest już w cenach.

SELVITA  jest w długim ruchu bocznym, który następuje po hossie. Mamy więc 75-80% szans, że spółka wybije w górę i dokończy wzrost.

PLAYWAY:

Spółka była mocno akumulowana w marcu – efekt to ruch wzrostowy. Spółka jest w trendzie, nie widać jeszcze dystrybucji, dlatego można liczyć na wzrost:

Wykres PlayWay - spółka w portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Wykres PlayWay – spółka w portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek

 

Podsumowując

Pomimo sporego już wzrostu, fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek oraz pozostałe fundusze wzrostowe jeszcze mogą zyskiwać na wartości. Analiza poszczególnych spółek z portfela wskazuje, że większość z nich ma jeszcze potencjał do wzrostu.

Analizę wykonałem na własne potrzeby dokupienia jednostek IKE, ale być może taka forma analizy spodoba się również Wam?Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin