Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

28.10.2019, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Fundusz zapomnianej branży, która swój najlepszy czas miała 12 lat temu? A jednak Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa radzi sobie bardzo dobrze, a branża nieruchomości być może szykuje się do powrotu wielkiej hossy, która ostatnio wystąpiła w latach 2003-2007. Być może pierwszym sygnałem odnowy sektora nieruchomości jest wzrost siły relatywnej między indeksem nieruchomości a sWig80, który został zapoczątkowany już końcem 2019 roku.

Rynek budownictwa a fundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Siła relatywna branży nieruchomości spadała do 2015 roku, po czym nastąpiła zmiana.

Indeks Wig nieruchomości i sWig80

 

Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa – warto inwestować, gdy jest siła

Jeżeli jest siła branży, to warto zainteresować się funduszem, który w tę branżę inwestuje i radzi sobie całkiem dobrze. Fundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa z inwestuje w akcje emitentów z sektora nieruchomości i budownictwa oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz Deutsche Invest I Global Real Estate Securities.

W co inwestuje Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Więcej o funduszu powie nam benchmark – poziom referencyjny (benchmark) wyznacza wzorzec składający się w 30% z WIG Budownictwo, w 20% z WIG Deweloperzy i w 50% RREEF Global Real Estate Securities. Wydaje się więc, że połowa kapitału jest inwestowana na GPW (w akcje głównie spółek z rynku nieruchomości, potem z branży budowlanej), a druga część inwestowana jest w zagraniczny fundusz z Deutsche Invest I Global Real Estate Securities (czyli zagraniczne rynki nieruchomości oraz REITY). Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe – czyli mniejsza część aktywów jest lokowana z bezpieczne instrumenty dłużne.

Opłaty w funduszu Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa wynosi 5%, a w mBanku 0 – warto kupować fundusze bez opłat.  Minimalna pierwsza wpłata wynosi 50 złotych, natomiast koszty zarządzania są ustalone na poziomie 3,5% (co jest poziomem akceptowalnym, choć dla przykładu w inPZU koszty zarządzania wynoszą 0,5%).

Jaki czas inwestycji Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Na jaki czas będzie można zakupić fundusz nieruchomości oraz budownictwa? Cykl na rynku nieruchomości trwa zwykle ok. 7 lat (2 cykle Kitchina?). Trend najpierw ulega pierwszemu wzmocnieniu (obecny czas?), by w późniejszym etapie rozpocząć mocny (pionowy) okres wzrostu, który może trwać nawet 2 lata. W poprzedniej wielkiej hossie na rynku nieruchomości takie wzmocnienie trwało aż do euforii spowodowanej przyznaniem Polsce praw do Mistrzostw Europy w 2012 roku. Pamiętam ten czas doskonale, bowiem tę euforię na szczycie hossy wykorzystałem do realizacji zysków z funduszy akcyjnych – euforie jak i paniki stanowią często punkt zwrotny trendu. Jak się okazało, 2 miesiące później rozpoczęła się bessa na rynku akcji.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin